Lokalpolitik

Intolerance gælder begge veje

En meget omdiskuteret liste til kommunalvalget i den nye Aalborg Kommune har set dagens lys kort inden fristens udløb for indlevering af lister. Det er medlemmer af foreningen "Stop Islamiseringen af Danmark", der vil forsøge at erobre en plads eller flere i byrådet.

Lad det være sagt straks: Jeg har ingen sympati for denne liste, ligesom jeg heller ikke har det for en lang række andre lister. Men det bør vel ikke betyde, at man så også nægter at indgå i en åben demokratisk debat. Derfor undres man, når nogle politisk korrekte kandidater toner frem med billede på forsiden af NORDJYSKE Stiftstidende (18.10.) og udstiller en intolerance, der ikke lader den nye listes meget at høre. SF, Socialdemokraterne og Kristendemokraterne repræsenteret ved henholdsvis Anne-Dorte Krog, Anna Kirsten Nielsen og Inge Ibsen Fomenco nægter at deltage i vælgermøder, hvor også den formastelige nye liste er repræsenteret. Ikke sandt: Nogle synspunkter er så formastelige og så lidt stuerene, at ordentlige mennesker end ikke bør indgå i en debat og ved argumentets kraft forsøge at tilbagevise en politisk modstander. Den pågældende liste har på legal demokratisk vis opstillet nogle kandidater til et kommunalvalg. Man kan være enig eller uenig i de værdier og det menneskesyn, de bekender sig til, men ved at nægte overhovedet at gå i dialog med dem udviser man en intolerance og et sindelag, som ligger fjernt fra det, der er demokratiets nerve, nemlig samtalen. Det var vist gamle Hal Koch, der sagde, at demokrati er samtale. Men SF, Socialdemokraterne og Kristendemokraterne i Aalborg er åbenbart for fine til at gå i dialog med alle og enhver. Engang for ikke så længe siden var heller ikke Dansk Folkeparti ifølge en tidligere socialdemorkatisk statsminister stuerent - og blev det aldrig, som han bombastisk udtrykte det. Hvem bliver de næste, der skal udelukkes fra det gode intolerante pseudodemokratiske selskab bestående af selvgode politikere, der finder det under deres værdighed at debattere med anderledes tænkende? Bliver det regeringspartierne, der jo også på en lang rækker punkter står for noget helt andet end de tre fintfølende kandidater på avisens forside? Den demokratiske debat ender med at blive noget tam, hvis man ikke vil være i stue så med den ene og så med den anden, fordi man synes, deres synspunkter er for outrerede. Det er en bornert og snæversynet måde at drive politik og at forvalte folkestyrets idé på. Af en eller anden mærkelig grund har kommunister og deres efterfølgere, Enhedslisten, altid været stuerene, selv om de i tidens løb har forsvaret mangt et totalitært og undertrykkende samfundssystem, hvor både tortur og andre knægtelser af basale menneskerettigheder har hørt til dagens uorden. Er det mere stuerent at forfølge og indespærre kristne, end det er at nægte at tage religiøse særhensyn til muslimer i danske skoler? Det har vi hver især lov til at have en mening om. Men ud fra et demokratisk synspunkt og ud fra hensynet til en åben og fordomsfri debat, som giver vælgerne den optimale mulighed for at tage stilling, er det uværdigt, at nogle kandidater vil blokere for en sådan debat mellem lovligt opstillede lister og personer. Heldigvis udtrykker såvel den radikale Preben Pedersen som Venstres Niels Bell en helt anderledes værdig og voksen holdning til problematikken. Det kan da godt være, at de tre kandidater fra SF, Socialdemokraterne og Kristendemokraterne er så fintfølende, at de ikke kan tåle at deltage aktivt i en fri og åben debat. Så skulle de bare have valgt noget andet end at stille sig til rådighed som politikere i et frit demokratisk land... Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er borgmester (V) i Pandrup Kommune. E-mail: seflja@pandrup.dk