EMNER

Invalidebiler går et gear op

Kommunal betaling skal sikre hurtigere ekspedition

NORDJYLLAND:Borgere, der venter på at få afgjort, om de kan få en invalidebil eller ej, har udsigt til kortere ventetid. Til gengæld må de nordjyske kommuner af med lidt ekstra penge. Det bliver resultatet af en beslutning i amtsrådets psykiatri- og socialudvalg. I fremtiden skal kommunerne nemlig betale den amtslige Hjælpemiddelcentralen for at stå for den såkaldte rapportudfærdigelse. Den er et led i den ofte langvarige proces, det er at få en invalidebil. Til gengæld for betalingen skal Hjælpemiddelcentralen behandle sagerne hurtigere. Fremover skal en bilafprøvning være foretaget senest 10 uger efter, at Hjælpemiddelcentralen har fået en fuldt oplyst sag fra kommunerne. Taksten pr. rapport er sat til 2450 kroner, og kommunerne har tidligere nikket ja til tanken - dog på den betingelse, at pengene bruges til at få sagerne hurtigere ekspederet. Og det gør de så, lover Bent Pedersen (S), der er formand for psykiatri- og socialudvalget. Hvert år får mellem 200 og 300 nordjyder en ny invalidebil. Det er ofte en både langvarig og kostbar proces, hvor en række forhold skal afklares, før amtets Børne- og Voksenafdeling træffer afgørelsen. Foruden Hjælpemiddelcentralen skal læger, bilombyggere og ofte politiet også høres. Politiet kommer ind i billedet, fordi de ombyggede biler kan kræve en vejledende køreprøve.