invasive arter

[ I perioden 1950-2000 er der kommet 75 nye dyr og 250 nye planter til Danmark. Med det varmere klima kan vi forvente, at tallet vil vokse. [ Havebruget er ¿mest leveringsdygtigt¿ i nye planter og dyr, og derefter følger landbrug, skovbrug og transport. [ Det er langt fra alle indbragte eller indvandrede arter, der er så aggressive og uvelkomne, at de bliver kaldt invasive. [ Vi kan ikke slippe af med de invasive arter, når de først er her - men det er som oftest muligt at holde dem nede på et tåleligt niveau. [ Sidst i oktober fremlægger miljøminister Connie Hedegaard sin længe ventede handlingsplan mod invasive arter Kilde: Skov- og Naturstyrelsen