Brønderslev

Investér i elever

Onsdag 10.9. valgte vi på Brønderslev Gymnasium og hf-kursus at strejke p.g.a. besparelserne på gymnasieområdet i Nordjyllands Amt, besparelser, som vil ramme alle såvel nuværende som og kommende elever. Nedskæringerne kan bl.a. komme til at betyde, at klassekvotienten vil blive hævet med op til 30 elever i hver klasse mod nu 28, at skolepsykologordningen vil blive afskaffet, midlerne til rengøring vil blive reduceret og desuden vil lærernes timer til skolekomedier, lektiecaféer, frivillig aktiviteter efter skole som kor, fodbold, skolefester mv. blive skåret ned eller helt fjernet. Der vil også blive indført en stigning på brugerbetalingen på 500 kr. pr. elev. I forvejen skal matematiske elever betale ca. 840 kr. for en lommeregner, hvilket allerede er et problem for nogle elever! At strejke er ikke ensbetydende med en fridag. Næsten alle elever valgte at bakke op. Vi vil gerne få politikerne til at indse, at en investering i os er en investerering i fremtiden, og at disse besparelser vil ramme hårdt! Katrine Nørgaard-Madsen på vegne af Camilla Højer, Christina Grønbæk, Cathrine Engstrøm, Helle Krog og Anne Kring, elever på Brønderslev Gymnasium og hf-kursus, Kattegatsvej 44, Brønderslev kringlen@hotmail.com