EMNER

Investér mere

UDDANNELSE:14.12. kunne vi læse, at den radikale uddannelsesminister, Morten Østergaard, vil gøre det lettere for frafaldne universitetsstuderende at uddanne sig til lærer. Det bedste argument, ministeren har, er at det vil opveje det store frafald på læreruddannelsen. Jeg mener ikke, at det er vejen frem at uddanne lærere, der har bevist, at de ikke kan gennemføre et studium på en videregående uddannelse. Hvis man har et ønske om at uddanne og forme fremtidens Danmark, har vi ikke brug for studerende, der vælger uddannelsen i anden række - vi har brug for studerende, der ønsker at være lærere. Med forslaget gør ministeren læreruddannelsen til en andenrangsuddannelsen for frafaldne studerende på de længere videregående uddannelse. I samme debat udtaler tidligere undervisningsminister for Venstre, Tina Nedergaard, at vejen frem er strammere optagelseskrav til læreruddannelsen. Vi er som samfund meget snart nødt til at gøre op med os selv, om vi vil tage læreruddannelsen og uddannelsen af vores børn seriøst. Investér i undervisning, vejledning og forskningskroner på læreruddannelsen frem for at lukke frafaldne studerende ind på uddannelsen og skærpe adgangskravene til uddannelsen. Lad os vælge en reel løsning, hvor både de lærerstuderende, underviserne på seminarierne og de danske folkeskoleelever vinder. Det gælder Danmarks fremtid.