Skolelukninger

Invester dog i vores fælles fremtid i Thy

SKOLE:Med positiv tilslutning til ændringsforslaget, stillet af Bjarne Holm (V) og Arne Kaspersen (V), godt suppleret af Poul Erik Skov (S), om Ræhr Skoles beståen skal der lyde en stor tak fra mig til de af byråde, t som stemte for. Det er dejligt, at I lokalpolitikere forholder jer til værdidebatten i spørgsmålet om de små skolers nedlæggelse! Næsten alle byrådsmedlemmer nævnte i løbet af aftenen problemet med de faldende fødselsrater pointeret ved, at der foregår et tab fra Thisted Kommunes skoler hvert år på ca. 100 børn (= ni millioner kroner i tilskud). Jeg kunne derfor godt tænke mig at vide, hvornår I vil forholde jer konstruktivt til dette faktum - i stedet for blot at konstatere dets eksistens? Kunne det f.eks. være en idé at arbejde for bedre vilkår til børnefamilierne og kommende forældre? Eksempelvis ved at bevare de små skoler og børnehuse, der, som Nora Hornstrup (V) til byrådsmødet så rigtigt pointerede, er sjælen i de små byer i kommunen! Invester dog lidt i vores alles fremtid, nemlig børnene og deres daglige vilkår ... Det er smadder fejt at pakke jeres besparelsesbudskaber ind med gloser som manglende faglighed og økonomisk spændetrøje. Der er jo fuld forståelse for jeres penible situation, men budgetforslaget var meget uigennemtænkt og meget kortsigtet, og som flere af jer sagde i løbet af mødet noget makværk. Der blev gjort opmærksom på, at den nye store kommune var nødt til at handle kortsigtet med alle de besparelser, regeringen nu har pålagt. Hvad fanden er det for en laissez faire tænkning? Op på barrikaderne og kæmp for velfærden i Thisted Kommune. Gå til kamp mod regeringen og Kommunernes Landsforening, KL! Det hjælper ikke noget at sidde med vestjysk ærefrygt og autoritetstro og vente på, at der måske ruller ekstra fem millioner ind om nogle måneder ... Formanden for Børne-, familie- og kulturudvalget, Preben Dahlgaard (R), havde faktisk fat i noget rigtigt, da han pointerede, at ¿politikerne skal tage ansvar for den sivning, der foregår fra de små skoler.¿ Hr. Dahlgaard havde så bare ikke fattet, at det ansvar fra politisk side består i at skabe ro om og udtrykke tillid til disse skolers dagligdag og funktion! De er en fremtidsinvestering til gavn for fødselsraten! Jeg kunne i den sammenhæng i øvrigt stadig godt tænke mig at se markedsandelen for lige netop Ræhr Skole. Afslutningsvis vil jeg pointere, at lukning af småskolerne generelt bør være den allersidste udvej af alle!