Investerer i at spare på energien

Borgmesteren forudser flere halve mio. kr. til området

Skolevæsen 9. september 2002 08:00

AABYBRO: Også på kommunens budget for 2003 vil der efter alt at dømme blive sat en halv mio. kr. af til energibesparende foranstaltninger i de kommunale haller, institutioner og skoler samt distriktshallerne. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) forudser, at der ligesom i år sættes penge af til formålet, og de skal bruges der, hvor de gør størst nytte. I år er 450.000 kroner brugt på et nyt varmestyringsanlæg samt ekstra isolering af lofter på Nørhalne Skole. Tilbage er 50.000 kroner, og de skal bruges til at udføre de mest rentable energibesparende foranstaltninger i distriktshallerne i Biersted, Birkelse, Nørhalne og på Gjøl. - Vi sætter formentligt yderligere 500.000 kroner af til området på næste års budget. Det bliver så op til forvaltningen at prioritere, hvor der skal investeres først. Det vil ske ud fra, hvor der umiddelbart er størst besparelse at hente, siger Ole Lykkegaard Andersen. Desuden er de kommende års arbejder frem til år 2008 allerede blevet prioriteret. Først på listen næste år står Aabybro Hallen, som skal have udskiftet ventilationsanlægget i svømmehallen til et nyt lavenergianlæg med en varmeveksler. Det nuværende anlæg er nemlig for lille, og det kan på sigt give skader på tagkonstruktionen. Udskiftningen og det nye anlæg vil koste ialt ca. 500.000 kroner. Men det forventes at have tjent sig hjem i løbet af to til tre år, ligesom det vil give et forbedret indeklima. I 2004 skal de sidste gamle vinduer på Aabybro Skole øst, Nørhalne Skole og Vedsted Centralskole udskiftes til plastikvinduer med lavenergiglas for ligeledes 500.000 kroner. Aabybro Skole øst ventes i 2005 også at få et nyt varmestyringsanlæg til en pris af en halv million kroner, mens skolens tag i 2006 skal efterisoleres for omkring samme beløb. I 2007 er det planen at skifte de sidste vinduer på skolerne samt udskifte vinduerne på Aabybro Hallens sydlige gavl til lavenergiruder. På dagsordenen i 2008 er indtil videre opsætning af varmerstyringsanlæg på kommunens øvrige skoler, ligesom kommunen vil begynde på at opsætte ny energibesparende belysning.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...