Lokalpolitik

Investering i fremtiden

Politikerne vil fordoble de næste års anlægsbudgetter til et årligt niveau på omkring 150 mio. kr.

Et nyt teaterhus kan sætte Hjørring på landkortet, men anlægsinvesteringen ligger nok længere ud i fremtiden end i 2012. Tegningen er fra projektforslag tidligere i år.

Et nyt teaterhus kan sætte Hjørring på landkortet, men anlægsinvesteringen ligger nok længere ud i fremtiden end i 2012. Tegningen er fra projektforslag tidligere i år.

Investeringer i et nyt stadionanlæg, nyt teater og samling af kommunale institutioner. Det er nogle af de store investeringsklumper, som politikerne tilsyneladende er parate til at afsætte anlægskroner til i de kommende to-tre år. Efter at anlægsniveauet i budget 2011 lå på godt 60 millioner kroner for hvert at årene 2011-2014, så er ambitionerne skruet voldsomt i vejret i budget 2012, som politikerne forhandler om i de kommende dage. Udgangspunktet er et niveau på anlægssiden på omkring 150 millioner både for 2012 og de næste to år. - De store omlægninger, vi har været igennem, giver et solidt afsæt til den service, vi kan yde fremover. Både indtægter og udgifter er fortsat under pres, men vi undgår i år at skulle lave et sparekatalog. Vi kan fremrykke en række anlægsarbejder. Der er mange opgaver, der presser sig på, så det er en spændende forhandling vi har tilbage, sagde borgmester Arne Boelt (S) ved førstebehandlingen af budgettet. Forhandlingen har byrådets største gruppe Venstre en positiv indgang til. - Driftsbudgettet et fornuftigt, og der er opbygget en god kassebeholdning. Vi har en del af æren for, at kommunen står så godt, at vi på anlægssiden kan sætte skibe i søen. Vi vil gerne medvirke til at sætte beskæftigelse i gang, udtalte gruppeformand Susanne Sander, som kaldte anlægsbudgettet et af de største i Hjørrings historie. SF's Bent Mikkelsen kaldte anlægsbudgettet for ambitiøst, mens Peter Duetoft (S) fandt at de store klumper på anlægssiden vil være med til at sætte Hjørring på landkortet som en kommune i fremdrift. - Det der med at arbejde 12 minutter mere om dagen kan vi ikke klare os med her. Det er ikke nok med et anlægsbudget på 150 millioner kroner, supplerede Jens Broen (C). Han fandt dog ikke, at anlægsbudgettet er voldsomt stort, når de store klumper trækkes ud. Hele vejen rundt lød der rosende ord til anlægsbudgettet. Dog advarede Morten A. Pedersen (DF) mod faren ved efterfølgende øgede driftsudgifter, når de store anlægsarbejder er afsluttede. Trods det var han positiv overfor udviklingsplanen: - Et af de største problemer for Hjørring er affolkning, fordi der bliver flere ledige. Det her skaber arbejdspladser, som kan være med til at folk i stedet flytter hertil.