Sygdomme

Investering nødvendig

Vi ved efterhånden godt, hvad der er sundt og usundt. Alligevel dør 20.000 danskere for tidligt af livsstilssygdomme, der kunne være undgået med rygestop, mere bevægelse og sundere mad.

Derfor vil SF fremme danskernes sundhed og styrke sundhedsvæsenet. Danskerne er velinformerede, når det gælder sundhed. Men viden er ikke nok, hvis vi skal undgå, at børn bliver overvægtige, unge starter med at ryge, eller fed mad og for lidt motion går hen og bliver en del af hverdagens rutiner. I et fælles finanslovsudspil sætter SF og Socialdemokraterne derfor 5,1 mia. kroner af til en ekstra sundhedsindsats. Vi vil skabe sundere rammer for de danske børn i skoler og daginstitutioner med eksempelvis sunde madordninger og mere idræt på skoleskemaet. Det gavner indlæringen og er med til at fremme børnenes sunde vaner senere i livet. Vi vil samtidig forebygge blandt de voksne. Hundredetusinder af danskere går rundt med en kronisk sygdom uden at vide det. Derfor skal vi have en politik med nationale mål, der klart siger, i hvilken retning vi skal gå de næste 10 år. Kun hvis vi tør sætte os ambitiøse mål, kan vi målbevidst gå i den for danskerne rigtige retning. Og vi har det politiske mod til at turde lade os vurdere på, hvordan det konkret går med at opnå vores målsætninger. Regeringen har forsømt mange sider af sundhedsvæsenet de seneste år, og på hospitalerne møder vi i dag stressede sygeplejersker og overfyldte stuer. Det synes jeg ikke er rimeligt. Vi vil sikre flere ansatte og især sikre bedre behandling af patienter med livstruende sygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme. Vi skal opdage sygdommene tidligere og støtte patienterne, når de er udskrevet. Det skal være slut med, at patienter overlades til sig selv, når deres behandling er færdig. Samtidig vil vi give et løft til psykiatrien. Det kan ikke være rigtigt, at børn, unge og voksne skal vente mange måneder, inden de får tilbudt behandling. For at finansiere investeringerne i danskernes sundhed lægger vi til gengæld flere afgifter på usunde varer som cigaretter, sukker og mættet fedt. Højere priser vil især afholde unge fra at starte med at ryge og børn fra at bruge alle lommepengene på store mængder slik og sodavand. SF og Socialdemokraterne vil desuden afskaffe, at private sundhedsforsikringer kan trækkes fra i skat. Langtfra alle har adgang til forsikringerne, og vi siger nej til at fortsætte regeringens politik og finansiere en øget ulighed i sundhed. Der er ministre, der som Bertel Harder mener, vi ikke har visioner på sundhedsområdet, og prøver at lade, som om han er troværdig og objektiv i sin vurdering heraf. Vi derimod tør godt lade danskerne tage den afgørelse - vi ved nemlig, at sundhed bliver et trumfkort for en ny regering efter det kommende valg. For vi tør nemlig satse på både sundhedsfremme og forebyggelse samt behandlingen af vore sygdomme - altså danskernes samlede folkesundhed. Og det er forskellen på den nuværende VK-regering og den kommende regering med S, SF og gerne De Radikale.