- Investering skal bære sig selv

Nye forbrugere i Løgstør Fjernvarme må selv punge ud

Løgstør Fjernvarmeværk får koblet flere og flere byer på nettet. I forvejen er Vindblæs og Ranum koblet på.Arkivfoto

Løgstør Fjernvarmeværk får koblet flere og flere byer på nettet. I forvejen er Vindblæs og Ranum koblet på.Arkivfoto

- Investeringen i ledningsnettet skal bære sig selv. Det fastlog formanden for Løgstør Fjernvarme, Uffe Bro, da han på værkets generalforsamling på Løgstør Parkhotel omtalte udvidelserne af fjernvarmenettet til Vilsted og Skarp-Salling, som NORDJYSKE Stiftstidende kunne fortælle om i onsdagsudgaven. Positiv stemning På generalforsamlingen understregede Uffe Bro, at det egentlig ikke var værkets tanke, at man allerede nu ville føre fjernevarmeledninger til Skarp Salling. - Men en henvendelse fra borgerforeningen gjorde, at vi for et par uger siden arrangerede et borgermøde i Skarp Salling. Der var meget stor tilslutning og en positiv stemning og mødet har været fulgt op af et nyt møde, hvor hver enkelt kunne få beregnet sine tilslutningsudgifter og forventede varmeomkostning efter en tilslutning. - Vi har sagt til borgerne, at hvis de selv vil gøre en indsats for at få tilstrækkelig mange med fra starten, vil vi lægge de fornødne ledninger fra centralen i Vindblæs til Skarp Salling og rundt i byen. Det er altså en forudsætning, at investeringen skal bære sig selv. - På samme måde skal vi mandag have et møde med borgerne i Vilsted, og vi håber da på samme positive møde her som i Skarp Salling. Vilkårene er de samme. Investeringen i ledningsnettet skal bære sig selv, fastslog fjernvarmeformanden, som oplyste, at tankerne omkring et solvarmeanlæg snart kan blive ført ud i livet, hvis der kommer tilstrækkeligt med nye forbrugere i Vilsted. - Vi påregner i så fald at lægge et solvarmeanlæg ved Vilsted og pumpe den overskydende varme ind i transmissionsledningen fra Løgstør til Ranum, sagde Uffe Bro, som ikke lagde skjul på, at det er bestyrelsens håb, at i hvert fald en del af disse investeringer kan blive foretaget inden næste ordinære generalforsamling i 2012. Ranum står først for Men hensyn til allerede igangværende udvidelser af fjernvarmenettet, så sagde Uffe Bro, at lige så snart man er færdige i Løgstør, så går man for alvor i gang i Ranum, hvorfra Løgstør Fjernvarmeværk for tiden får en del henvendelser fra mulige nye forbrugere. I øvrigt er Løgstør Fjernvarmeværk blandt de de billigste 30 procent i Danmark.