EMNER

Investeringer et spørgsmål om behov

TRAFIK:Folketingsmedlem Rasmus Prehn (S) burde være bedre til at læse andet end overskrifter. Jeg har gjort mig til talsmand for, at fremtidens trafikinvesteringer skal foretages først, hvor problemerne er størst. Det skal blandt andet ske ved at tage udgangspunkt i samfundsøkonomiske beregninger. Min pointe er, at jeg ønsker en større åbenhed om baggrunden for de trafikpolitiske beslutninger, så der er mulighed for at sammenligne enkelte projekter på tværs af transportformer og geografi, inden vi sender milliarder af skattekroner ind i udbygning af vejnettet. Men tilsyneladende mener Rasmus Prehn, at det er fjollet, at skattekronerne faktisk bruges, hvor der kan fås mest nytte for pengene – uanset hvor i landet det er. Der er nemlig fra min side ikke tale om en ensidig fokusering på hovedstadsområdet, men i stedet på at løse problemerne, hvor de er størst. Og det er ikke alene et spørgsmål om trafiktal, men om samfundsøkonomi, uanset geografi. Prehns indlæg (8.10.) bærer præg af, at han som socialdemokrat tilsyneladende ønsker studehandelspolitik, hvor det ikke er klart for nogen, hvorfor trafikinvesteringerne foretages, hvor de foretages. Det ønsker jeg ikke – trafikinvesteringer i fremtiden skal ikke være et spørgsmål om øst kontra vest, men et spørgsmål om behov.