Lokalpolitik

Investeringer for over 100 mio.

Brovst gør klar til udfordringerne i den kommende storkommune

BROVST:Over 100 millioner kroner. Så meget vil der blive investeret for i Brovst Kommune næste år - i samarbejde mellem kommunen og private investorer. - Det er os, der har vist vejen, og det er glædeligt, at vi har kunnet få private investorer med, så vi kan ruste os til fremtiden, siger borgmester Mogens Gade (V). De største investeringer er 60 mio. til byfornyelsen Vadestedet i den nordlige ende af Jernbanegade i Brovst, et forretnings- og boligområde med store vandbassinner. Til multihuse i Skovsgård og Brovst skal bruges 23 mio., til minihal i Tranum seks mio. og til skolerenovering i Brovst 15 mio. Vigigt at vi ruster os - Det er vigtigt, at vi bruger de to sidste år af Brovst Kommunes levetid til at ruste os, så vi står bedst muligt i den nye storkommune, siger Mogens Gade. Det interessefællesskab, der er mellem Brovst og kommunens små samfund, skal fastholdes og styrkes. Vækst i handels- og centerbyen Brovst er en forudsætning for, at lokalsamfundene kan udvikles - og omvendt. Derfor skal vi fortsætte vores decentrale strategi, men med en klarere prioritering af Brovst by. - Her er det, at erkendelsen af og forståelsen for interessefællesskabet bliver vigtig, understreger Mogens Gade. For uanset, hvor investeringerne falder rent geografisk i vort område, så er de til fælles bedste i vores bestræbelser for at skabe grundlag for fortsat udvikling. Gode resultater Den handlingsoprienterede landdistriktspolitik, der blev sat i gang i 2003 og involverer alle lokalsamfund i kommunen, og den netop vedtagne temarevision om fortsat udvikling indenfor erhverv, turisme og bosætning, sætter dagsordenen for igangværende og kommende aktiviteter. - Vi er nået langt i forhold til de mål, vi har sat os, nok også længere, end mange har turdet håbe på, siger Mogens Gade. Men vi skal videre. Vi skal fortsætte vores positive kamp for fortsat udvikling og vækst i vores kommune, alt imens vi på samme tid bekæmper den til tider truende afvikling. Borgmesteren glæder sig over, at mange borgere i kommunen mere eller mindre officielt og på forskellige niveauer er med til at løse denne altafgørende opgave - som aktiv i en lokal forening eller som medvirkende i de forskellige koordinerende organer. Tordenskjolds soldater - Der er mange af Tordenskjolds soldater i Brovst Kommune, som fortjener en stor tak for deres utrættelige indsats for fortsat udvikling i vores område, siger Mogens Gade. Kommunalbestyrelsen er også dybt engageret i dette arbejde og har for at sætte handling bag ordene besluttet at ansætte en fundraiser. En medarbejder, der skal sikre, at den fastlagte politik forbliver handlingsorienteret, og som skal skaffe midler fra eksterne fonde både til erhvervslivet, foreningslivet, institutioner og kommunale projekter. Skal skaffe 40 nye job Fundraiseren, der ansættes for 18 måneder, skal bruge halvdelen af arbejdstiden til at skaffe fondsmidler, den anden halvdel til at skaffe arbejdspladser. Et af målene er, at vedkommende skal skaffe 40 nye arbejdspladser svarende til to mindre virksomheder. Mogens Gade glæder sig over, at Brovst Kommunes budget for 2005 i lighed med de to foregående år er et budget med visioner og investeringer i fremtiden, både hvad angår anlæg, vedligeholdelse og renoveringer. Og med fortsatte skattelettelser og fastfrysning af børnepasningstaksterne. Budgettet rummer desuden ligesom de foregående år et driftsoverskud, næste år på godt 10 mio. kr. Med rank ryg Mogens Gade finder det vemodigt at skulle sige farvel til Brovst Kommune, men glæder sig samtidig til den nye Jammerbugtkommune fra 1. januar 2007. - Vi får en enestående mulighed for at være med til at danne en ny kommune, en mulighed og en opgave, som både administration og politikere tager meget alvorligt. I den forbindelse er det vigtigt at fastslå, at vi både som borgere, som medarbejdere og som politikere har meget at bidrage med til den nye kommune, både hvad angår indhold og økonomi. Vi fra Brovst Kommune kan gå ind i den nye Jammerbugtkommune med rank ryg, understreger Mogens Gade.