Investeringer - nu

Ledigheden er allerede steget i byggesektoren, industrien og transportsektoren. Og om uhyggelig kort tid vil den generelle ledighed også stige.

Højst sandsynligt vil den samlede ledighed blive markant. Måske ligefrem en fordobling af ledigheden og det vil få meget alvorlige konsekvenser for mange familiers økonomi. Derfor er det allerede i år tvingende nødvendigt at sætte skub i de offentlige investeringer. Vi har ganske enkelt ikke tid til at sidde med hænderne i skødet og se tiden an. Det er nu, vi skal i gang. At vores infrastruktur, grønne vækst og offentlige institutioner derudover skriger på forbedringer bestyrker kun nødvendigheden i at fokusere på offentlige investeringer nu. LO foreslår derfor en investeringsplan på 17 mia. kr. for 2009 og 2010. Pengene skal bruges til at afskaffe anlægsloftet i kommunerne, forbedre infrastrukturen både når det gælder jernbanenettet og den øvrige kollektive trafik, der skal investeres i grøn vækst, herunder ny teknologi og energirigtig isolering i offentlige bygninger, og utætte kloakker overalt i landet skal renoveres. Sådanne investeringer er ideelle at tage fat på netop nu, fordi de vil skabe flere job i præcis de brancher, der er allerede er alvorligst ramt af den stigende ledighed. Ifølge vores beregninger vil LO’s investeringsplan skaffe 20.000 personer i arbejde. Lad os komme i gang!