investeringerne

For knap en måned siden kom regeringen med sit oplæg til de fremtidige trafikinvesteringer herhjemme. Nordjylland er kun omtalt få steder, og oplægget nævner således intet om en ny forbindelse over Limfjorden, som har været meget omdiskuteret i en årrække. I planen afsætter regeringen frem mod 2014 en pulje på 600 millioner kroner til at forbedre trafikafviklingen gennem intelligente Transportsystemer (ITS). Ud over et pilotprojekt omkring Limfjordskrydsningen tales der er et forsøgsprojekt ved Helsingørmotorvejen. Blandt de redskaber der kan bruges er intelligent farttilpasning, hvor der via bilens GPS sker en tilpasning af hastigheden efter forholdene. Men Intelligente Transportsystemer kan f.eks. også være sms-beskeder med trafikinformation. Det nordjyske projekt skal laves i samarbejde med Aalborg Universitet. Målet er, at projektet skal gavne fremkommeligheden, sikkerheden og miljøet.