EMNER

Investorer risikerer kæmpetab

Ejendomsobligationer for en halv milliard kroner udstedt af nordjysk selskab bliver måske værdiløse.

Direktør Kent Hoeg Sørensen ved ikke, om Kristensen Germany overlever den nuværende krise. Arkivfoto: Grete Dahl

Direktør Kent Hoeg Sørensen ved ikke, om Kristensen Germany overlever den nuværende krise. Arkivfoto: Grete Dahl

Sådan ser situationen for obligationsejerne ud, efter at Kristensen Germanys banker har stillet skrappe krav til obligationsejerne til gengæld for at forlænge lånene til det tysk registrerede ejendomsselskab, der styres af Kristensen Properties med hovedkontor i Aalborg. Da selskabet i 2006 investerede godt tre milliarder kroner i købet af tyske boligejendomme på i alt 500.000 kvadratmeter, blev hovedparten af milliardudgiften betalt ved, at Kristensen Germany optog et lån i tyske HSH Nordbank (seniorbanken) på omkring 2,2 milliarder kroner og et lån på i alt 375 millioner kroner i 13 danske pengeinstitutter (juniorbankerne). Den sidste del af købesummen betalte Kristensen Germany ved at udstede ejendomsobligationer for 500 millioner kroner med sikkerhed i de tyske ejendomme. Til gengæld for en høj pålydende rente på syv procent accepterede obligationsejerne, at de i tilfælde af en konkurs i Kristensen Germany først får deres penge, når seniorbanken og juniorbanken har fået, hvad de har til gode. Banker strammer kravene Lånet fra de danske juniorbanker løb oprindeligt frem til september i år og det store lån fra HSH Bank frem til 2013. Men hvad der skulle have været en forholdsvis gnidningsløs forlængelse af kreditterne, har nu udviklet sig til et livstruende kreditproblem for Kristensen Germany. - Markedet for bankfinansiering af ejendomsinvesteringer er nærmest forsvundet i kølvandet på finanskrisen, siger direktør Kent Hoeg Sørensen fra Kristensen Germany. Krisen mærker Kristensen Germany ved, at både HSH Nordbank - der kun overlevede kæmpetab på ejendomsfinansiering ved at få støtte fra den tyske stat - og juniorbankerne har strammet kravene, hvis Kristensen Germany skal have sine kreditter forlænget. Obligationsejere rammes Skal Kristensen Germany opnå selv en kortvarig forlængelse af kreditterne, så kræver bankerne, at obligationsejerne siger ja til en række krav: Vigtigst skal de acceptere at få renten på deres obligationer nedsat fra syv til en halv procent og opgive det pant, de i øjeblikket har i Kristensen Germanys ejendomme. Til gengæld kan de i 2015 i givet fald se frem til at få restgælden på deres obligationer indfriet til kurs 130 frem for den oprindeligt aftalte kurs på 115. Afviste krav På et møde i september sagde obligationsejerne nej til bankernes krav og bad ledelsen i Kristensen Germany om at arbejde videre med et oplæg, som skal give obligationsejerne kontrollen over selskabet. Obligationsejernes nej til bankernes krav har ifølge Kent Sørensen gjort fremtiden for Kristensen Germany uvis. Ganske vist har juniorbankerne indvilget i at forlænge kreditten frem til udgangen af i år. - Men selskabets finansiering er jo fortsat ikke på plads, siger han. Derfor ved Kent Sørensen ikke, om selskabet lykkes med at få sine kreditter forlænget, eller om det ender med en betalingsstandsning.