Lokalpolitik

Invitation til dialoggruppe om Hals Nord på vej ud

HALS: På sidste byrådsmøde i Hals Kommune blev det besluttet, at sende en invitation ud til alle, der havde gjort indsigelser mod planerne for udbygningen af Hals Nord. - Alle, der kom med konstruktive input, inviteres med, og foreninger og grupper kan stille med en repræsentant, fortæller centerchef Mette Kristoffersen fra Hals Kommune. Brevene lå i går færdige klar til underskrift, så med postvæsenest hjælp er de snart på vej i postkasserne. - Vi vil bruge dialoggruppen som en sparringspartner til at lave det endelige forslag til en lokalplan, der skal ud til høring. Men de får ikke lov til at slå de endelige streger, forklarer Mette Kristoffersen. Hun understreger, at der ikke er slået streger endnu til forslaget til kommuneplantillægget, og at der er rigtig meget rugbrødsarbejde i forbindelse med de første boligområder som f.eks. højde, beliggenhed, materialer og miljø. De sidste planområder for byggeri bliver behandlet som perspektivområder, da tidshorisonten strækker sig flere år frem.