Hospitaler

Inviterer til samarbejde med Farsø Sygehus

Mandag holdes tema- konference på Plejecenter Højgården i Farsø.

Støtteforeningens formand Kirsten Moesgaard, Farsø, og borgmester Jens Lauritzen, Vesthimmerlands kommune, er enige om, at samarbejdet omkring sygehuset i Farsø skal styrkes.

Støtteforeningens formand Kirsten Moesgaard, Farsø, og borgmester Jens Lauritzen, Vesthimmerlands kommune, er enige om, at samarbejdet omkring sygehuset i Farsø skal styrkes.

Vesthimmerlands Kommune række nu hånden ud til et tæt samarbejde med Region Nordjylland om fremtidens sundhedstilbud omkring Farsø Sygehus. Det sker på en temakonference på Plejecenter Højgården i Farsø mandag aften. Kommunen har inviteret Nordjyllands Regionsråd, områdets praktiserende læger, kommunale chefer og sundhedspersonale samt byrådsmedlemmerne i Vesthimmerland. Hovedoverskriften for temamødet er ”Samarbejde mellem lægevagten og akutberedskabet i Region Nordjylland”. Når temakonferencen afvikles nu, skyldes det blandt andet, at Vesthimmerlands Byråd på sit møde torsdag den 29. januar skal tage stilling til en udtalelse til Region Nordjylland om det fremtidige vagtlægeberedskab. Her foreslår en rapport fra regionen, at den nuværende lægevagt-betjening i Farsø nedlægges. - Der foreligger efter Erik Juhl-udvalgets rapport om fremtidens sygehusinvesteringer en helt ny situation, siger borgmester Jens Lauritzen, Vesthimmerlands Kommune. Eksperterne vender tommelfingeren nedad for et nyt sygehus i Himmerland og peger i stedet på, at en eventuel fremtidig udbygning bør ske i Farsø. Derfor er det nødvendigt at tænke den fremtidige lægevagt ind i en sammenhæng, hvor sygehuset i Farsø bevares og sandsynligvis udbygges. Via et tættere samarbejde og indretning af kommunale akutpladser kan antallet af indlæggelser på medicinsk afdeling måske reduceres. Hvis det skal realiseres, er det nødvendigt, at der flyttes økonomiske midler til kommunen. Desuden vil det efter borgmesterens opfattelse måske være muligt at inddrage de gode køkkenfaciliteter, som står ubenyttede hen på sygehuset i Farsø, i samarbejdet. - Det allervigtigste er, at planlægningen på sundhedsområdet sker ud fra en helhedsplan og ikke ud fra hovsa-beslutninger, understreger borgmester Jens Lauritzen. Formanden for Støtteforeningen for Farsø Sygehus, Kirsten Moesgaard, Farsø, er begejstret for borgmesterens initiativ. - Nu skal vi videre med Farsø Sygehus. Det er meget vigtigt, at vort lokale sygehus videreudvikles, således som ekspertudvalget har foreslået, fastslår Kirsten Moesgaard.