Irakkrig vil true miljøet i Mellemøsten

LONDON:En eventuel krig mod Irak kan få katastrofale konsekvenser for miljøet i Irak og hele det mellemøstlige område. Det skriver to af Storbritanniens ledende miljøforkæmpere i den britiske avis The Guardian, i dag. Duncan McLaren og Ian Willmore fra organisationen Jordens Venner tager udgangspunkt i, at en eventuel krig først og fremmest vil gå ud over Iraks våbenindustri, olieraffinaderier og kemiske industrier. Bliver det til virkelighed, frygter miljøforkæmperne for en kemisk forurening af området, som er et af de vigtigste vådområder i verden. Miljøforkæmperne fremhæver, at 33 irakiske vådområder indgår på en international liste over bevaringsværdige vådområder, samt at mindst syv truede fuglearter fra Den Internationale Naturfredningsforenings (IUCN's) liste over truede dyrearter, lever i området. De to miljøaktivister frygter desuden, at forarmede uranprojektiler, som kan forurene drikkevand, floder og søer vil ødelægge store områder for mennesker og dyr. /ritzau/