EMNER

Irans regering fastholder ultimatum

Irans åndelige afviser stadig at flytte valgdato

TEHERAN:Krisen om det iranske parlamentsvalg den 20. februar fortsatte onsdag, hvor den reformvenlige regering på ny krævede valget udsat, fordi mange af partiets kandidater har fået forbud mod at stille op. Men Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, nægtede igen at udsætte parlamentsvalget, sagde olieminister Bijan Namdar Zanganeh. Så nu har reformpolitikerne sat en deadline til i eftermiddag, for at finde en acceptabel løsning på problemet. Det er endnu uvist hvad regeringen vil gøre i tilfælde af, at kravet ikke bliver imødekommet. Irans åndelige leder, Ali Khamenei, erklærede onsdag, at det er regerings pligt at afvikle parlamentsvalget efter planen trods den alvorlige politiske krise i landet. Krisen, der betegnes som den alvorligste i Den Islamiske Republik Irans 25-årige historie, er opstået efter, at det magtfulde højrereligiøse Vogternes Råd har afvist over 2000 reformvenlige politikere som kandidater til valget den 20. februar. - Parlamentsvalget vil blive afviklet den 20. februar. Uden at blive forsinket med så meget som en dag, sagde Khamenei til tusinder af troende i Teheran, rapporterede iransk tv. Han advarede samtidig om, at mange reformpolitikeres beslutning om at træde tilbage i protest mod beslutningen i Vogternes Råd er "i strid med loven og forbudt af islam" og indebærer risikoen for hård straf. Adskillige ministre, viceministre og provinsguvernører har afleveret deres afskedsansøgninger, og i weekenden meddelte 125 reformvenlige medlemmer af parlamentet, at de vil træde tilbage. - Det er regeringens pligt at organisere valget, og ingen kan, under en strid, undlade at udføre deres lovmæssige forpligtelser og fritage sig for deres ansvar, sagde Khamenei. Irans reformpolitikere har opfordret til, at parlamentsvalget udskydes efter, at Vogternes Råd har afvist 2500 af i alt 8000 potentielle kandidater til valget. Hovedparten af de afviste er reformpolitikere, og 87 af dem sidder i det nuværende parlament. Den reformvenlige regering sagde tidligere onsdag, at Khamenei havde opfordret til et kompromis under de kriseforhandlinger, han tirsdag havde med Irans reformvenlige præsident, Mohammad Khatami, og formanden for parlamentet - Vi håber på acceptable resultater i morgen, der vil tillade os at afvikle valget, sagde regeringstalsmanden Abdollah Ramezanzadeh. - Grænsen går for os i morgen torsdag, sagde han uden at redegøre for, hvilke skridt regeringen vil tage, hvis dens krav ikke bliver mødt. /ritzau/AFP