Overenskomster

Irriterende

Hvor må det være irriterende for en virksomhed, når man har en medejer, der ikke er i stand til at forstå, hvad det er, man er i gang med

DANISH CROWN-KRITIK: Hvor må det være irriterende for en virksomhed, når man har en medejer, der ikke er i stand til at forstå, hvad det er, man er i gang med. Hr. Torben Poulsen må da være en torn i øjet på mange af de landmænd der i Danish Crown. Der er ingen tvivl om, at afregningsprisen skal øges. Derfor har man jo også lige vedtaget en handlingsplan, der gerne skal resultere i dette. Så er det da skidt, at der er en person, som ikke har forstået et kuk af det hele. Har Danish Crown ikke mulighed for at forklare og tegne det for T.P., så han måske også forstår hvad det er man vil. Man kunne så benytte samme lejlighed til at forklare lidt om, hvad demokrati er. Blækket, som handlingsplanen er skrevet med, er ikke engang tørt, før der skal skabes endnu mere uro i DC. Man burde give mulighed for arbejdsro i en periode for at se, om handlingsplanen udvikler sig i positiv retning. Jeg er helt sikker på, at hvis den ikke gør det, så skal landmændene nok undersøge, om sæderne på stolene passer til dem, der sidder på dem. At fremsætte en trussel om at danne et nyt selskab og ansætte billig arbejdskraft uden overenskomst er igen en ”kukker”. Det kunne selvfølgelig også være erfaringer draget fra egen virksomhed? Udtalelserne medfører bestemt heller ikke øget lyst til at investere i medarbejderobligationer. Det er måske en del af hensigten med det ævl, der kommer fra T.P. Det siger også alt om personen, når han udtaler sig om lønnen uden at forklare, hvordan man kommer frem til denne. Det kan selvfølgelig begrundes med, at han ikke er klar over (forstår), hvordan den er skruet sammen. Jeg tror på, at det i nær fremtid igen er attraktivt at producere og slagte svin i Danmark, og at arbejdsmarkedets parter forhandler en fornuftig overenskomst 2010 (kunne være en etårig med nulløsning). Til sidst vil jeg komme med en opfordring til T.P.: I stedet for dit gentagne vrøvl til skade for alle, så start dit eget slagteriselskab op, og ansæt udelukkende kinesere til under ti kr. i timen. Så kan du samtidig med slagtningen dyrke ris til egen r..!