Aalborg

Is giver tidlig algevækst

Forårs- opblomstring af alger er på flere måder gavnlig for Limfjorden

Gert Pedersen fra statens miljøcenter i Ringkøbing undersøger her forholdene under isen i Limfjorden.

Gert Pedersen fra statens miljøcenter i Ringkøbing undersøger her forholdene under isen i Limfjorden.

NORDJYLLAND:Langt tidligere end andre år sker nu en opblomstring af encellede alger i Limfjorden. Men modsat algevækst om sommeren er forårets opblomstring gavnlig for vandmiljøet. Statens miljøcentre i Aalborg og Ringkøbing overvåger hele året Limfjordsmiljøet. Normalt sker det fra miljøskibet Limgrim, men på grund af isen har det været umuligt at sejle. Men både i Løgstør Bredning og i Skive Fjord er der foretaget målinger. De viser, at opblomstringen af kiselalger sker næsten en måned tidligere end normalt. - Men på den her tid af året er opblomstringen en fordel. Algerne gør det af med fosforen i vandet, og det giver her i foråret en meget klar fjord. Ved at fjerne fosforen er algevæksten også med til at hindre algevækst senere på året, fortæller miljøtekniker Gert Pedersen, Miljøcenter Ringkøbing. Han er normalt en af skipperne på Limgrim. Hæmmer ikke alger Ud over, at de skaber klart vand, skaber algerne også næring til andre levende væsener i Limfjorden. Når algerne dør, synker de nemlig til bunds og bliver der til ekstra næring til muslinger, søpunge og andre dyr på fjordbunden. Her kan den ekstra næring være vigtig på et tidspunkt, hvor f.eks. muslingerne skal i gang med formeringen. - Når algerne i år blomstrer tidligt, så skyldes det, at isen i fjorden giver dem mulighed for at ligge uforstyrret i det stærke lys under isen. Under en isfri vinter vil bølgerne blande vandet, så algerne kommer længere ned, hvor lyset er svagere, oplyser civilingeniør Svend Åge Bendtsen, Miljøcenter Aalborg. De lave vandtemperaturer hæmmer ikke algerne. Således sker der f.eks. også hvert år en algeopblomstring under nordpolens is. Miljøcentrenes overvågning er de seneste par måneder foregået ved, at man enten er gået ud på isen og har taget prøvet, eller medarbejdere fra miljøcentrene har sejlet med det fartøj, der har brudt is i bl.a. Løgstør Bredning.