Is i tal

I Danmark spiser vi 53 mio. liter is hvert år. Det betyder, at hver dansker i gennemsnit spiser knap en liter is om måneden, hvis vi regner spædbørn fra. Kun 10 pct. af den ismængde findes i ispinde, der kaldes impuls-is i branchen. Antallet af liter is, som vi fortærer, er forbløffende konstant. I den gyldne sommer 2006 spiste vi 55 mio. liter is i stedet for 53 mio. Når impulsisene vinder frem, spiser vi mindre is i skiver.