Brønderslev

Isfugl yngler i voldgrav

gammel Hammelmose ved Brønderslev er ungleplads

En isfugl yngler i voldgraven på Gammel Hammelmose. Foto: Jette Gantzhorn

En isfugl yngler i voldgraven på Gammel Hammelmose. Foto: Jette Gantzhorn

At isfugle yngler i Vendsyssel, hører til sjældenheder. Det fastslår ornitologer, der har været på besøg hos Jette og Per Gantzhorn på Gammel Hammelmose ved Brønderslev. Her yngler isfugle i voldgraven. – Vi har flere gange haft isfugle, men det er første gang, de yngler, fortæller Jette Gantzhorn. – Fænomenet har vakt stor interesse hos ornitologer. Jette Gantzhorn har også studeret fuglen. Ornitologisk Blad skriver: Isfuglen kaldes det blå lyn. Ind imellem er isfuglen nødt til at flyve baglæns, for isfuglen flyver så hurtigt, at der undertiden går ild i dens halefjer. "At isfuglen er en hurtig flyver ved alle der har set det blå lyn, fare lavt hen over vandfladen. Ofte opdages isfuglen først når den flyver bort fra en, samtidig med at den udstøder et forbavsende højt skrig. Isfuglen hører til skrigefuglens orden, og man må sige, at den gør sin familie ære. Fælles for de fleste skrigefugle er deres stærke farver og så er de alle hulerugere. Isfuglen udgraver selv sit meterdybe redehul ind i en jord-eller lerskrænt. Reden i bunden bliver foret med fiskeben og fiskeskæl. Derpå lægges seks-syv æg".