ISO 14001

Standarden kræver, at en virksomhed skal udtrykke følgende forpligtelser: Overholdelse af myndighedernes love og bestemmelser på miljøområdet, forebyggelse af forurening og løbende forbedring af den miljømæssige indsats Standarden beskriver endvidere overordnet, hvordan en virksomhed vil være i stand til at leve op til disse forpligtelser De enkelte, konkrete kravelementer er op til virksomheden selv. De nedfældes i en miljøhåndbog, som skal godkendes af en tredjepart - for eksempel Dansk Standard Kravelementer til miljøstyringen kan eksempelvis handle om affaldssortering, omgang med kemikalier og løbende målinger af afkastet fra skorstene