EMNER

Israel har ret til selvforsvar

Gazas situation er dybt tragisk. Og det er rigtigt, som Daniel Ortved Petersen skriver (6.1.), at Gaza oprindeligt skulle have omfattet 2200 km2 som del af den arabiske del af Palæstinamandatet ifølge delingsplanen.

GAZA:Gazas situation er dybt tragisk. Og det er rigtigt, som Daniel Ortved Petersen skriver (6.1.), at Gaza oprindeligt skulle have omfattet 2200 km2 som del af den arabiske del af Palæstinamandatet ifølge delingsplanen. Men da den blev forkastet af den arabiske verden, og Israel angrebet af seks arabiske stater, blev Gaza i løbet af krigen reduceret til sit nuværende omfang og besat af Ægypten. For øvrigt oprettede ægypterne i Gaza det Alpalæstinensiske Nationalråd som repræsentant for araberne ved de fredsforhandlinger, der ifølge våbenhvileaftalerne skulle følge umiddelbart efter kampenes afslutning. Men da Transjordanien annekterede Vestbredden og Østjerusalem og efter pres fra de arabiske stater skrottede den samarbejds- og ikke-angrebsaftale, man hemmeligt havde indgået med Israel i 1951, accepterede også Ægypten anneksionen og opløste nationalrådet. Da Israel i 1956 under Sinaifelttoget erobrede Gaza, der havde været base for utallige angreb på Israel, bad de lokale ledere Israel om at annektere Gaza og fjerne flygtningene. Det blev ikke til noget, da Israel blev tvunget ud af USA og bl.a. danske FN-styrker blev indsat. Da Nasser i 1967 tvang FN ud og truede Israel med udslettelse erobrede Israel igen Gaza og blev der indtil 2005. Da blev også de israelske bosættelser fjernet, men de efterladte installationer, bl.a. drivhuse og vandingsanlæg, blev ødelagt i stedet for at blive anvendt til befolkningens bedste. Israel tilbød under fredsforhandlingerne med Ægypten i 1979 at give den Gaza tilbage, hvilket Sadat venligst, men bestemt frasagde sig. I 1970 påbegyndte Israel bygningen af boliger til 11.000 flygtningefamilier for at give dem bedre vilkår, men det blev regelmæssigt fordømt af FNs Generalforsamling hvert år, da man ikke måtte ændre flygtningenes status. Det skyldes, at den arabiske verden har ønsket at holde dem i lejre, til de kunne vende hjem til det, de flygtede fra under den krig 1948-49, som araberne selv startede. Og dette krav om tilbagevenden har altid været den største hurdle på vejen mod fred. Så roden til Gazas tragedie ligger uafviseligt i den arabiske afvisning af jødernes ret til også at have deres eget land i Israel. Israel har taget imod flere jødiske flygtninge fra arabiske lande, end der flygtede fra de områder, Israel beherskede ved våbenhvilen i 1949, og har integreret dem i befolkningen, og Israel har tilbudt kompensation til de arabiske flygtninge i forbindelse med fredsslutning. At Hamas’ angreb på Israel har udløst den nuværende krig er uomtvisteligt, og at Gazas befolkning lider meget under de israelske angreb er også uomtvisteligt, men Israel har ret til at sikre sin befolkning mod raketangrebene, og ingen har kunnet anvise en anden vej til at stoppe dem, fordi Hamas, samtidig med deres store sociale indsats for gazanerne også er drevet af sit had til de vantro israelere. Derfor håber jeg meget, at nogen kan finde de ”vises sten” og sikre begge folk fred og udviklingsmuligheder.