EMNER

ISS ændrer nu også procedure

REBILD:ISS har kontrakt med Rebild Kommune om rottebekæmpelse. Den senere tids kritik af selskabets rottefænger og hans virke og reaktionstid blev i går drøftet på et møde på rådhuset i Støvring mellem afdelingsleder for ISS, Torben Villadsen, og repræsentanter for teknisk forvaltning og Borgerservice. - Vi havde et fornuftigt møde, hvor de aktuelle problemer blev drøftet. ISS erkendte også et behov for at stramme op på nogle af deres procedurer. Blandt andet omkring rottefængerens ugentlige tilbagemeldinger til Borgerservice efter besøg hos rotteplagede husejere, forklarer Morten Aaby Nielsen, leder af trafikafdelingen. Der vil nu blive udarbejdet en decideret arbejdsbeskrivelse for rottefængerens virke, der også omfatter en pligt til at rykke ud senest 24 timer efter en anmeldelse om rotter i beboelser. - Så begge parter arbejder nu på højtryk for at få gennemført de nødvendige justeringer. Indtil videre har vi aftalt et nyt møde med ISS i uge 34 efter sommerferien for at drøfte behovet for eventuelle yderligere tiltag, tilføjer Morten Aaby Nielsen.