EMNER

ISS får lov at klippe kommunalt græs

Otte afgav tilbud, men kun fire kunne opfylde kriterierne, og af dem var ISS billigst

SKØRPING:Det bliver efter al sandsynlighed ISS Ejendomsservice, som fra 1. april i år overtager vedligeholdelsen af de grønne områder i Skørping Kommune i de næste fem år. Teknisk udvalg har i hvert fald netop besluttet, at kommunen går i nærmere forhandlinger med firmaet, som gav det billigste tilbud blandt de fire entreprenører, som havde overholdt udvælgelseskriterierne for licitationen. Otte ialt havde afgivet tilbud, men blandt andet det laveste kom fra et firma, som ikke havde afleveret årsregnskab og referencelister sammen med pristilbuddet, så kommunen kunne bedømme blandt andet kvalitetsstyring og miljøledelse. Det havde derimod ISS Ejendomsservice, som med en pris på 1.833.115 kr. om året gav det næstlaveste tilbud. Elmerhøj Anlægsgartneri fra Suldrup skulle kun have 1.798.256 kr. for at udføre arbejdet, men havde til gengæld ikke vedlagt ret meget af den øvrige krævede dokumentation. Den billigste pris kunne højst score 75 point i udvælgelsen, hvis man vel at mærke opfyldte alle tre kriterier, mens de øvrige kriterier kunne forøge scoringen med i alt yderligere 25 point. Nummer to efter ISS af de tilbud, der talte, var Aalborg Kommune, Entreprenørenheden, som ville have 1.897.487 kr. om året. Nummer tre var den nuværende entreprenør, NCC Roads, som i denne omgang tilbød sig for 1.967.839 kr. om året., mens fjerdepladsen gik til Hedeselskabet med en pris på 2.079.765 kr. om året. Skørping Kommunes egen materielgård afgav et kontrolbud, et af de otte, og det placerede sig næstsidst med en pris på 2.175.112 kr. om året, mens det allerdyreste kom fra Nygaard i Aalborg, nemlig på 2.264.260 kr. om året. Ud over de nævnte tilbud kom der også et fra Århus Amts Vejentreprenør på 1.949.516 kr., fjerdebilligst, men uden den krævede dokumentation. Formanden for teknisk udvalg, Henrik Christensen (S), oplyser, at ISS efter aftalerne blandt andet skal overtage de fire faste medarbejdere, som NCC hidtil har benyttet til arbejdet, og at der i øvrigt er penge på budgettet til at betale den nye pris for vedligeholdelse.