EMNER

Istid og lokalhistorie i Arentsminde

ARENTSMINDE:“I begyndelsen” et digt af Benny Andersen var den helt naturlige indledning, da Ragnhild Poulsen, Torslev, fortalte om lokalhistorie i Huset på Nr. Økse Engvej ved eftermiddagsmødet, arrangeret af menighedsrådet ved Langeslund kirke. Efterfølgende fortalte Ragnhild Poulsen om, hvordan istidens afslutning dannede Han Herreds landskab og efterlod varige spor som for eksempel Janum Knøt og Fosdalen. Ragnhild Poulsen berørte desuden Limfjordens generelle betydning for området, herunder kort vikingernes færden blandt andet ved Aggersborg. Ved overgangen til den mere nutidige lokalhistorie fortalte Ragnhild Poulsen, at Torslev Sogn i 1830 fik en fattigkasse, men øvrigheden lærte hurtigt at gelejde tiggere til Attrup, hvorfra de blev sendt med båden til Aalborg. Gennemgang af Skovsgård-Torslev områdets lokalhistorie beskrevet i bøgerne “Skovsgård i 100 år” og “Livet i det gamle Torslev sogn” indgik også i foredraget. Som afslutning på eftermiddagen oplæste Ragnhild Poulsen Johannes V. Jensens “Ane og koen”. jd