Aalborg

Istiden efterlod meget grus i Nordjylland

Motorvejen har tæret på reserverne

TISTED:Nordjyderne har generelt meget grus under fødderne. Landsdelen tæller næsten 300 råstofgrave, som leverer 20 procent af hele Danmarks produktion. Men de senere års store motorvejsbyggerier har tæret på reserverne. Der er også gravet ekstra meget på grund af stor aktivitet i byggesektoren. For et par år siden gennemførte amtet en analyse af landskabet ved Tisted, Korup og St. Brøndum. I de områder efterlod istiden gavmildt store mængder af grus, sand og sten. Undersøgelsen viste, at specielt Tisted-området har en gunstig undergrund. Her ligger grus og sand generelt mindre en to meter under overjorden. Derunder er der minimum et 10 meter tykt lag, som kan udvindes til grus og sand. I alt vurderes, at der kan hentes fem millioner kubikmeter råstoffer fra området. Et gennemsnitligt årsforburg i Nordjylland er cirka på fire millioner kubikmeter. Men Tisted-gruset er primært tiltænkt Aalborg-området, der forbruger 1,5 millioner kubikmeter på et år. Hvis resten af Himmerland skal forsynes, går der yderligere en million kubikmeter på et år. - Vi forsøger hele tiden at have udpeget så mange råstofområder, at vi har en reserve på cirka 60 millioner kubikmeter sand og grus, forklarer landinspektør Peter Petersen, Nordjyllands Amt. I erkendelse af, at undergrunden ikke er en uudtømmelig kilde, bruger man i stigende grad alternativer. Det er især gamle byggematerialer i form af mursten og beton, som knuses og genanvendes som fundament ved vejbyggerier.