Lokalpolitik

IT-afdelingen i Skagen skifter kurs

Går fra at være frontløber til at blive erfaren bruger

SKAGEN:Skagen Kommune skal ikke fremover være en frontløber på udviklingen af IT-området, men koncentrere sig om at udnytte allerede afprøvede standarder bedst muligt. Sådan er meldingen kort fortalt fra lokalpolitikerne med hensyn til kommunens strategi på IT-området, en oplysning der kan læses i en ny virksomhedsplan for IT-afdelingen, som økonomiudvalget sagde god for på sit seneste møde. I samme tekst bliver det dog også slået fast, at kommunen stadigvæk skal være førende med hensyn til udnyttelsen af den teknologiske udvikling, sådan at informationsteknologiske redskaber udnyttes optimalt såvel organisatorisk som ved løsningen af kommunens opgaver. Den hidtidige kurs som frontløber blev blandt andet sat via deltagelse i projektet "Din åbne Kommune" under Det digitale Nordjylland sammen med flere andre kommuner, ligesom IT-afdelingen i Skagen også har markeret sig uden for kommunegrænsen med hensyn til arbejde med IT-sikkerhed og digital signatur. Projektet, der er et skridt på vejen til et 24 timers digital åbent rådhus, som vil kunne klare en lang række af de opgaver, som borgere og virksomheder skal have løst i forbindelse med kontakten til det offentlige, vil i de kommende måneder blive klar til at tage i brug. Samtidig blev mere end målene for 2002 i Skagens IT-afdeling opfyldt, endog med besparelse, og der var da også ros til afdelingen i det nyhedsbrev, som kommunaldirektør Johan Hessellund sendte til kommunens ansatte forleden. - IT-afdelingen har kort sagt opnået særdeles gode resultater i 2002, selv om afdelingen er relativt lavt normeret, fastslog kommunaldirektøren blandt andet i brevet. Der er lavet en helt ny IT-platform til kommunen med glidende overgang, og ligesom det er tilfældet med de mange computere på rådhuset, er så meget som muligt bygget op lokalt af IT-afdelingen. IT-chef Allan Frank gætter da også på, at det har sparet Skagen Kommune for en udgift til konsulenthjælp på cirka 400.000 kroner. - Vi foretrækker selv at lave så meget af arbejdet som muligt med for eksempel at skifte IT-platformen, og vi bygger selv alle vores edb-maskiner op efter at have fået det i løsdele. Det gør det også meget lettere for os at reparere og servicere de maskiner, fortæller Allan Frank. I de seneste par år er der bygget cirka 500 nye edb-maskiner op lokalt i Skagen Kommune, samtidig med at der er udfaset 264 maskiner, som blandt andet skolerne har overtaget. Hvis man regner rådhus, skoler og andre eksterne kommunale områder under et, er der cirka 1300 pc'er at servicere, og så er det nok meget godt, at det er bygget op på en måde, hvor IT-folkene kan gå ind og fjernbetjene de enkelte computere fra værkstedet og på den måde klare en række fejl, uden rent fysisk at behøve at tage ud til problemet.

Forsiden