Lokalpolitik

IT-aftale til discountpris

FUSION Stordrifs-fordele sikrer Det nye Aalborg Nordjyllands billigste it-kontrakt med Kommunedata

AALBORG:Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg kommuner underskriver 10. maj en historisk kontrakt med Kommunedata om it-systemer for 17,5 millioner kroner over tre år. Kontrakten er den første i Nordjylland og en af landets første om sikring af IT-driften i en storkommune fra 1. januar 2007 Justeringer og ny software skal harmonisere og konvertere op mod 500 systemer i de fire nuværende fire kommuner. Kontrakten på 17,5 millioner kroner er formentlig den største, Kommunedata får blandt de 70 nye konstellationer alias kommuner på landsplan, men bliver formentlig den billigste i Nordjylland og en af de billigste på landsplan målt i udgift pr. borger: 90 kroner om året mod anslået det dobbelte, hvor det bliver dyrest, og det bliver alt andet lige i de mindste storkommuner. - Ingen tvivl om, at stordriftsfordelen spiller en væsentlig rolle for tilbudet fra os, siger Kommunedatas salgsdirektør Hans Henrik von Platen. Han peger også på, at Aalborg, Nibe, Sejlflod og Hals i vid udstrækning bruger Kommunedata i forvejen, og at it-fusionen i høj grad er baseret på Aalborg Kommunes nuværende systemer. - Det er straks sværere og langt dyrere, hvis eksempelvis fem nogenlunde lige store kommuner med forskellige systemer fusionerer. Byrådene i Aalborg, Nibe og Hals har godkendt millionkontrakten på lukkede møder, og Sejlflods økonomiudvalg indstiller enstemmigt, at kommunen følger trop i næste uge. Aftalen mellem de fire fordeler million-udgifterne solidarisk efter antallet af indbyggere uanset behovet for opgradering til det store mål: "en kommune - samme systemer". - Jeg har en positiv tilgang til prisen. Den viser, hvor meget fejl modstandere af Det nye Aalborg tog, da de søsatte en skræmmekampagne, hvor de satte prisen på IT langt højere, siger Nibe-borgmester Jens Østergaard Madsen (V). - Priser på helt op til 250 kroner har været fremme i debatten rundt omkring, men vi ender på de 90, konstaterer kontorchef og projektleder Kim Houlberg fra Aalborg Kommunes IT-kontor. De i øjeblikket mellem 300 og 500 systemer omfatter kerneområder som økonomi, løn, sociale ydelser, skoler og pasningsordninger. Hals Kommune anvender som den eneste en anden leverandør end Kommunedata til økonomisystemet, og skal igennem de relativt største it-forandringer af de fire. - Vi må derfor forvente, at medarbejdere skal på kurser i kortere eller længere tid, vurderer borgmester Bent Sørensen (S). - Vi har til gengæld ekspertisen til at undervise brugerne inden for egne rækker, vurderer projektleder Kim Houlberg. Centralforvaltningschef i Nibe Kommune, Ole Jensen, regner til gengæld med, at behovet for opgradering af ansatte til nye systemer bliver af begrænset omfang i tilfældet Nibe. - Vore systemer ligner i forvejen Aalborgs så meget, at det formentlig kan klares inden for almindelig arbejdstid, uden at det går ud over andre opgaver i væsentlig grad. Selv om systemerne ligner hinanden i de fire kommuner et langt stykke henad vejen, venter der alligevel Kommunedata en stor opgave med at dykke ned i adskillige såkaldte delsystemer. Der er forskel på, hvordan de benyttes, på niveauet for anvendelse, og hvad der eksempelvis ligger i dem af oplysninger og koder. - I en kommune hedder en børnehave måske 7010, mens tallet i anden svarer til noget helt andet. Der er sammenfald af eksempelvis gadenavne og den slags, og alle delsystemer skal harmoniseres og konverteres, konstaterer direktør Hans Henrik von Platen fra Kommunedata. Aalborg Kommunes nuværende aftaler med Kommunedata forlænges længst muligt, og det vil sige frem til og med 2007. Loven kræver, at andre kan byde på opgaven som led i en ny driftsaftale med virkning fra 2008, og den skal i EU-udbud 2006/2007.