Overenskomster

It-ansatte hjalp firma med lønindskud

Heldigt udfald af to-årigt kriseforløb i Topnordic, hvor medarbejderne gik aktivt ind i redningsplanen

NØRRESUNDBY:To års krise har høvlet godt og grundigt ned i personalet hos it-forhandleren Topnordic, som i nordjysk sammenhæng har halveret medarbejderstaben til i dag 22 ansatte. Men kampen for overlevelse har også gjort, at virksomheden i dag står tilbage med et sammentømret team, som i periode tilmed var villig til at gå fem procent ned i løn for at sikre firmaets fremtid. Ideen om at yde hjælp i form af en midlertidig lønnedgang kom i november 2001, da ledelse og medarbejdere i fællesskab systematisk havde afdækket og fundet løsninger på 39 problemstillinger i den daglige drift. Desværre ikke nok til at enderne kunne nå sammen - heller ikke selv om der på det tidspunkt var gennemført afskedigelser og mange af sig selv havde forladt firmaet. For at undgå yderligere fyringer skulle der noget ekstraordinært til. Målt på medarbejdertilfredsheden var virksomheden nede på sokkeholderne, men alligevel lykkedes det at vinde gehør for en "Alle-for-én"-plan, hvor de fem procent af lønnen blev erstattet af en bonus, som kunne trækkes hjem ved at opfylde en række mål. Det lykkedes for koncernens i alt 180 ansatte i første kvartal, men resten af året måtte de nøjes med 95 procent af den hidtidige indtægt. Til gengæld var Topnordic efter kuren så meget på højkant, at livremmen atter kunne spændes lidt ud igen og fra starten af 2003 er medarbejderne i Nørresundby og resten af landet på fuld løn igen. - Mange måtte en tur omkring banken for at forklare, at det her var et spørgsmål om at redde en virksomhed, og at uden satsningen ville der måske slet ikke være en lønindtægt i fremtiden. Til gengæld kunne man jo af medarbejdernes velvilje se, at der var tiltro til, at der var noget at redde, fortæller kundekonsulent Susanne Noer Ingemann og chefkonsulent Jan Alsing. De er samtidig enige om, at hele processen med at få virksomheden på ret køl igen har haft mange gavnlige virkninger, og jobbet har fået nye dimensioner. - Nye værdier, som man har vedtaget i fællesskab, vinder indpas, og selv om de er blevet til i en situation tvunget af økonomiske omstændigheder, så kan de fint bruges i dagligdagen derefter, siger de to menige medarbejdere. Nu er det over et år siden, at nogen har sagt op, og virksomheden, ja, den har det i dag så godt, at Topnordic står på spring til at ansætte 80 nye medarbejdere, heraf tre-fire ved det nordjyske brohovede i Nørresundby.