EMNER

IT-fyrtårn med gode udsigter

Sagt lidt populært: et fyrtårns opgave er at kaste lys over mørke vande – ikke at sejle skibene i havn. Måler man derfor Nordjyllands IT-fyrtårn på hvor mange skibe, der er anløbet den digital kajplads gør man både projektet og nordjyderne uret. IT-fyrtårnet er derimod et pejlemærke der kan og bør navigeres efter. Ikke bare over Limfjordens vande, men generelt i kongeriget. Mens en foreløbig status konstaterede at nordjyske kommuner ikke er foran resten af landet med digital forvaltning står det klart, at Det Digitale Nordjylland har kastet lys over væsentlige muligheder i det spirende netværkssamfund og gjort en lang række aktører i regionen til kompetenceledere inden for feltet. Og det kan blive meget mere værd. Det høje vidensniveau illustreres udmærket af tre nordjyske kommuner, som i disse dage lancerer landets mest avancerede borgerbetjeningsløsning, hvor borgerne slipper for at indtaste oplysninger kommunen har i forvejen. Skagen, Skørping og Frederikshavn kommer dermed forrest i feltet. Ligeledes er det næppe tilfældigt, at når Teknologisk Institut i december 2003 afholder konferencen "Høst gevinsterne ved digital forvaltning" er såvel Den Digitale Amtsgård ved Projektchef Tina Heide, Nordjyllands Amt og Din Åbne Kommune ved Allan Frank, IT-chef i Skagen Kommune på tapetet. Det nordjyske fyrtårn lyser op. Men skal ambitionerne stoppe her? Hvad med Pandrup, Thisted og Dronninglund? Rapportens spørgeskemaundersøgelse viser at forventningerne i Nordjylland er landets største – de gode erfaringer smitter af. Situationen er således den, at Nordjylland set som en region - fyrtårn om man vil - er langt foran og med potentiale for at høste store gevinster. Pandrup med sit vidensintensive produktionsmiljø, Aalborg Universitet med sin banebrydende forskning og en række erhvervsvirksomheder med brancheførende løsninger inden for digital forvaltning. Det lover ikke bare godt for regionens erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udvikling, men også for netværkssamfundet Nordjylland som sådan. Når høsten skal i hus, skal fokus derfor fortsat være på regionens udvikling. DDN har gjort såvel offentlige som private aktører til kompetenceledere, men hvordan kommer vi videre? Når borgerne i tre kommuner er landets bedst (selv)betjente, hvordan udbredes det så til de næste 24? Et stærkt skridt på vejen kunne være et samlet bud fra de nordjyske kommuner og amtet på hvordan de vil udnytte hinandens erfaringer fra DDN-årene. En samlet nordjysk strategi for digital forvaltning, som samler den offentlige sektor i en fælles bevægelse mod kapitalisering af projekterfaringerne. Som sætter de næste pejlemærker for det netværkssamfund folk og virksomheder i Nordjylland kan blive en del af. Det vil hurtigt gøre kritikken til skamme. Det vil tiltrække de "gode hoveder". Det vil give vækst i regionen. Og det vil skabe basis for at Nordjylland ikke blot er, men også fortsat vil være Danmarks IT-fyrtårn. Bo Prangsgaard er administerende direktør for Dafolo A/S, Suderbovej 22-24, Frederikshavn.