Stenbjerg

IT i Stenbjerg

STENBJERG:Tirsdag den 5. februar starter edb-undervisningen i Stenbjerg Klubhus. Det sker igen i et samarbejde mellem en række foreninger i byen og VUC Thy-Mors, som udover lærerkræfter også stiller bærbare computere til rådighed. Der undervises i edb informatik og billedbehandling. Det er med samme pensum som i efteråret, og der er allerede tilmeldt en halv snes kursusdeltagere i aldersgruppen fra 20 til godt 60, fortæller Bente Astrup, formand for Stenbjerg Beboerforening. I tilslutning til kurset er der samme dage internetcafé to timer med to efterlønnere, Bent Quaade og Gert Damgaard-Sørensen, begge Stenbjerg, som praktiske hjælpere ved mulige problemer. Edb-interessen er så stor her i byen, at det allerede er bestemt, at et nyt begynderhold starter til efteråret 2008, siger Bente Astrup. AS