IT kan forbedre sundhedsvæsenet

Mange patienter får stillet forkerte diagnoser eller bliver holdt hen for længe i sundhedsvæsenet, nogle gange med alvorlige konsekvenser til følge.

Kompetencen til at stille rigtige diagnoser kan styrkes ved bedre uddannelse, engagement, nærvær og tid samt ved videndeling på edb. Deling af omfattende, opdateret viden kræver imidlertid struktureret anvendelse af edb. Derfor bør beslutningsunderstøttende værktøjer og elektroniske opslagsværktøjer være en vigtig del af de elektroniske patientjournaler (epj). For nylig kunne man i Ugebrevet A4 læse, at læger ikke anmelder lungehindecancer hos bygningsarbejdere, der har arbejdet med asbest, til Arbejdsskadestyrelsen. Dette kan skyldes forglemmelser. Men hvis lægen automatisk modtog en påmindelse, når han registrerede diagnosen lungehindecancer i epj, ville kun manglende vilje forhindre anmeldelsen. TV-Avisen har fortalt om en kvinde, der havde godartede muskelknuder i underlivet. Lægen ville fjerne hele livmoderen, og kvinden blev fejlagtigt ikke informeret om andre, nye og mere skånsomme behandlingsmuligheder. I sådan en situation kunne en opdateret videnbank, der offentliggør de behandlingsmuligheder, som tilbydes i Danmark, være til stor hjælp for både læge og patient. Det burde være en helt naturlig opgave for Sundhedsstyrelsen at oprette en sådan offentlig videnbank. Informationsteknologien rummer et stort forbedringspotentiale for sundhedsvæsenet, men sundheds-it lykkes kun, hvis patienternes erfaringer og behov tænkes ind i teknikken.