Lokalpolitik

IT-løsning op af mølpose

HEF er klar igen efter at have hengemt lokal arbejdsgruppe

HADSUND:De lokale kræfter, der arbejder på at få bedre og billigere internet, telefoni og tv til borgerne i Hadsund Kommune, er lidt mistrøstige for tiden, men de kan godt i hvert fald begynde at øve sig på at smile. Projektet var indeholdt i den 10 millioner kroner store plan for en helhedsorienteret byfornyelse i Hadsund i den forstand, at der dér var sat penge af til at udarbejde en såkaldt udviklingsrapport, som skulle danne basis for det videre arbejde. Rapporten blev udarbejdet med kommunal hjælp, og så tog en privat arbejdsgruppe fat. En løsning tegnede sig, men fortonede sig igen, da det selskab, man havde kontakt til ændrede strategi. I begyndelsen af 2005 blev der så etableret kontakt mellem arbejdsgruppen og Himmerlands Elforsyning. Efter de første møder så det imidlertid ud til, at historien ville gentage sig. - I øjeblikket sker der ikke lige noget. Vi har ikke hørt noget fra HEF, siger Per Husted, der både som borger og erhvervschef er medlem af arbejdsgruppen. - Og bolden er hos HEF? - Ja, men det er åbenbart ikke så enkelt. Jeg har forståelse for, at det er rimeligt kompliceret og en stor investering, siger Per Husted. For at målet skal nås, skal der etableres et fibernet, som skal føres ud til borgerne, sådan at de ad den vej kan kommunikere på internettet, telefonere samt modtage radio og fjernsynssignaler. HEF har bolden Projektleder Kjeld Jensen erkender, at HEF har bolden på sin bane halvdel, men forsikrer, at borgerne i Hadsund ikke er glemt. Han forklarer, at HEF har skiftet partner, og at man har afventet, at repræsentantskabet skulle give sin accept af, at HEF gik videre på området. Det sidste skete forrige tirsdag, da repræsentantskabet godkendte et forslag fra HEFs bestyrelse om at danne et nyt selskab, der skal tilbyde "et ægte fiberoptisk bredbånd til borgerne og virksomhederne i Himmerland". Bestyrelsesformand Flemming Frisgaard Pedersen meldte efterfølgende ud: - Fremtidens bredbånd skal medvirke til, at Himmerland også i fremtiden vil være et velstående område med vækst og udvikling. Konkret betyder det ifølge Kjeld Jensen, at HEF nu tilbyder de himmerlandske kommuner at forbinde eksempelvis deres rådhuse med rådhusene i de kommuner, de skal lægges sammen med. Han regner med, at kommunerne har meldt tilbage inden sommerferien, og at HEF begynder i de kommuner, der først melder tilbage. Kjeld Jensen anfører, at når først man har lagt hovednettet, så er det enkelt at føre nettet videre til hjemmene. - Så først kommunerne, så borgerne? - Jaeh, men kommunerne har jo nogle meget skrappe tidsbegrænsninger, siger Kjeld Jensen med henblik på de forestående kommunesammenlægninger. Det med tidsfaktoren er heller ikke vigtigt for Per Husted. - Når bare vi får den rigtige løsning, så er et par måneder fra eller til ikke så vigtigt, siger han.