IT-nedtur lægger dæmper på NOVI

Trods få ledige kvadratmeter udskød forskerpark nybyggeri

Byggeri 19. september 2002 08:00

AALBORG: Som konsekvens af den afdæmpede udvikling i IT-sektoren har forskerparken NOVI stillet et planlagt nybyggeri i bero. - For et år siden var vi klar til at indlede byggeriet af 2. fase af NOVI 6, men omslaget indenfor IT fik os til at indstille indtil videre, siger Jesper Jespersen, der som adm. direktør for NOVIs ejendomsfond er ansvarlig for udlejning og nybyggeri. Det midlertidigt skrinlagte projekt vil tilføje yderligere 4200 etagemeter til NOVI-komplekset. Han vil ikke betegne udviklingen som et tilbageslag, men en stagnation for forskerparken. - I øjeblikket er der ikke lejere til ca. 1500 af NOVIs knap 28.000 etagemeter, og dermed er der god afstand op til de 10 pct.s ledige arealer, som er vores egen målsætning, siger direktøren og tilføjer, at det ikke handler om at kunne melde alt udlejet. - Vi skal først og fremmest kunne tilbyde nystartede firmaer et sted at begynde. Havde vi ikke bygget 1. fase af Novi 6, ville vi i dag have manglet lokaler, siger direktøren og tilføjer, at nye firmaer stadig udfylder hullerne efter dem, der lukker. - Samtidig sker der udvidelser blandt de eksisterende, siger han og nævner Danish Wireless Design og Analoc Devices som eksempler på firmaer, der på det seneste er rykket ud af nogle lokaler for at flytte ind i nogle større. - Som det udvikler sig vil vi stille og roligt få fuldt udlejet, siger han. Udover egne kvadratmeter råder NOVI også over ledige kvadratmeter i den bygning, som husede det konkursramte Shima Communication indtil først på sommeren. Ejerskabet af bygningen er anbragt i et selvstændigt aktieselskab, som NOVI ejer i fællesskab med entreprenørselskabet Engaard A/S. I kraft af det depositum, som Shima stillede, da lejemålet blev indgået, vil NOVI og Engaard først fra nytår mangle lejeindtægten, hvis en ny lejer ikke er flyttet ind forinden. Samtidig med, at forskerparken trækker vejret ovenpå en årrække med voldsom vækst, er ledelsen i færd med at sikre sig de fremtidige udvidelsesmuligheder på et areal, der støder op til det eksisterende bygningskompleks mod syd. Overfor jordens nuværende ejer har Novi sikret sig forkøbsret til jorden, og samtidig er Aalborg kommune i færd med at lave den nødvendige lokalplan for det 4,5 hektar store areal. Med det jordstykke vil antallet af kvadratmeter i NOVI-regi kunne udvides til det dobbelte, hvilket efter Jesper Jespersens vurdering vil slå til rigtig mange år frem. - Ellers skulle Aalborg Universitets vækst og dermed de firmaer, universitetet afføder, overgå alle forventninger, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...