IT-projekt for ældre var ved at kuldsejle

Allan Jensen har trukket sig ud af Amtsældrerådet

AABYBRO:Længe så det ud til, at Amtsældrerådets IT-projekt, som skal binde alle ældreråd i Nordjyllands Amt sammen i en fælles portal, skulle kuldsejle. Og det gik Allan Jensen så meget på, at han til sidst valgte at række sig som formand for rådet. Officielt er han trådt ud af helbredsmæssige årsager. - Amtet sprang fra en aftale med os. Jeg blev så træt af det, at jeg valgte at trække mig som formand øjeblikkeligt. Jeg kunne ikke sove om natten på grund af det, og det er ikke sjovt, når der er tale om frivilligt arbejde, siger Allan Jensen, som dog har lovet rådet at gøre IT-projektet færdigt. Baggrunden er, at Amtsældrerådet med 130.000 kroner i støtte fra Det Digitale Nordjylland har kastet sig ud i et IT-projekt, som skal gøre det nemmere for de kommunale ældreråd i amtet at kommunikere med hinanden og udveksle erfaringer. Det skal ske på en fælles hjemmeside med navnet "www.seniornord.dk". Det kræver både efteruddannelse af repræsentanter fra de forskellige amtsældreråd samt indkøb af et hav af computere. I alt deltager 27 af 29 kommunale ældreråd samt Aalborgs 13 lokale råd i projektet, og alle interesserede i rådene vil blive undervist i tekstbehandling og brugen af internettet. Derudover får hvert råd sat to pc'ere op med tilhørende printer, internetopkobling samt hjælp til oprettelse af hjemmesider. I forbindelse med indkøbet af de 75 pc'ere indgik Allan Jensen og Amtsældrerådet i februar en aftale med amtet om, at indkøbet kunne ske via amtet. På den måde ville Amtsældrerådet slippe for at betale momsen på pc'erne. Men i løbet af sommeren fandt amtet så ud af, at Amtsældrerådet er en selvstændig juridisk enhed og ikke en del af amtet, hvorfor det alligevel ikke kunne lade sig gøre at købe computerne gennem den offentlige myndighed. Det voldte både rådet og Allan Jensen store kvaler, og han valgte at trække sig. Men bare en uge efter, fandt amtets administration alligevel frem til en måde, som muliggør, at Amtsældrerådet køber computerne via amtet. - Jeg har lovet rådet, jeg vil køre IT-projektet til ende. Og det hele kører efter planen, og vi forventer som planlagt at have tilendebragt arbejdet 31. december 2003, siger Allan Jensen. Hans ledige plads i Amtsældrerådet er overtaget af Bent Jensen fra Hune. Desuden har Amtsældrerådet konstitueret sig med Jytte Lemvig Sørensen, Hobro, som formand. Næstformand er Jørgen Kaalund, Aalborg. Kasserer er Per Bruun, Frederikshavn. De øvrige medlemmer af rådet er Margit Carlsen fra Farsø, Frederik Espersen fra Skørping og Vagn Nielsen, Dronninglund.