Storbritannien

IT-samarbejde over Nordsøen

Britiske og danske firmaer bringes i kontakt

AALBORG:Det nordjyske netværk indenfor telekommunikation lægger sig nu i selen for at knytte tætte kontakter med britiske virksomheder i samme branche. På et seminar 25. september sætter paraplyorganisationen Mindwork i samarbejde med Invest UK, der hører til den britiske ambasades handelsafdeling i København, derfor fokus på netværks- og samarbejdsmuligheder på tværs af Nordsøen. - Storbritannien har traditionelt været en vigtig handelspartner for Danmark, og de to lande har indbyrdes investeret hos hinanden, men indtil hidtil har det været med hovedvægt på fødevarer, produktion og den økonomiske sektor. - Storbritannien er imidlertid et af verdens førende nationer indenfor telekommunikation, elektronik og IT, og derfor meget interessant på det område også, siger John Robert Andersen, direktør for Mindwork. Ifølge direktøren er Storbritannien rig på afdelinger af globale firmaer, bl.a. fordi landet bliver betragtet som et brohoved til det øvrige Europa og USA. - Landet rummer derfor mange spændende og uudnyttede muligheder for IT og telekommunikationsvirksomhederne i Nordjylland, siger John Robert Andersen. Seminaret er første tiltag i et større planlagt samarbejde mellem Nordjylland og Storbritannien. Næste skridt vil være tilbud om skabe kontakt mellem danske og britiske virksomheder, der passer sammen. Det vil være baseret på den enkelte virksomheds ønsker og krav til en eller flere partnere i henholdsvis Danmark og Storbritannien. Matchningen vil blive fulgt op af individuelle møder i Storbritannien, hvortil Invest UK yder økonomisk støtte. - Hensigten er at støtte det nordjyske erhvervslivs internationaliseringsproces ved at være med til at skabe netværk på tværs af landegrænser - blandt andet for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, siger han. Mindwork har allerede erfaringer på dette område via projekt Mind-Match i Skt. Petersborg.