Arbejdspladser

It-sektor frygter tab af erfaring

Planer om kursus for fyrede fra marketing og administration

AALBORG:Et nyt tilbud om uddannelse skal hindre, at det nordjyske tab af erfarne og vidende personer bliver unødigt stort som følge af de betydelige nedskæringer inden for mobiltelefonindustrien. Udannelsen skal, hvis den fornødne opbakning er til stede, finde sted på IT-Akademiet i Aalborg Mens hovedparten af udviklerne har haft relativt let ved at finde en ny arbejdsplads, kniber det for de afskedigede i de administrative og andre støttefunktioner, f.eks. indenfor marketing, at finde job, hvor de kan udnytte deres kvalifikationer. Udviklingen skærpes af, at flere og flere virksomheder i jagt på højere effektivitet og besparelser vælger at outsource eller centralisere netop administration og marketing. På den baggrund frygter den nordjyske it-sektor, at supportfunktionerne udvandes i landsdelen - og at det kan vise svække udviklingen, når væksten igen tager fart. - Det er vigtigt, at vi stadig har supportfunktionerne til udviklingsvirksomhederne, fordi de er en væsentlig del af hele fødekæden til den nordjyske IKT-industri. Hvis Nordjylland ikke kan tilbyde f.eks. de administrative funktioner, risikerer vi, at internationale selskaber vrager Nordjylland som hjemsted for en afdeling på dansk grund, siger John Robert Andersen, direktør for it-paraplyorganisationen Mindwork. Mindwork har derfor i samarbejde med IT-Akademiet i Aalborg taget initiativ til planlægning af det nye uddannelsestilbud, som i givet fald udover 16 ugers teoretisk undervisning skal rumme otte ugers praktik. Oplægget til en kursusplan koncentrerer sig dels om salgsfunktioner, dels om ledelse og opstart af ny virksomhed. - Salg og iværksætteri er måden at komme videre på, siger personaledirektør Hanne Houbak, IT-Akademiet. - Effektivt salgsarbejde kan tilføre de virksomheder, som kursisterne siden ansættes i eller som de selv starter op, nogle indtægter, som er nødvendige for virksomhedernes overlevelse, siger hun. En anden nødvendighed er struktur: - Mange af de afskedigede har arbejdet i større virksomheder, og har derfor været vant til, at struktur, det var noget, der bare var til stede. Nu skal de måske begynde for sig selv, og må derfor skabe strukturen selv. Derfor lægger vi vægt på at lære dem noget om virksomhedsplan, siger Hanne Houbak. Hun håber, at det nye uddannelsessamarbejde kan starte til efteråret og løbe hen over årsskiftet, så deltagerne er klar til nye udfordringer først i det nye år.