Aalborg

It-udvikling kræver helt specielle kompetencer

Nordjysk it-sektor nødt til at være i verdensklasse

AALBORG:Skal IKT-sektoren i Nordjyllandudvikle sig til en it-industri af internationalt format, er det nødvendigt at satse på nogle få udvalgte specialområder, hvor man kan levere præstationer i verdensklasse. Ellers vil man ikke kunne hamle op med den konkurrence, som i de kommende år vil vise sig fra især Kina og det øvrige Asien, hvor der i disse år uddannes i hundredetusindvis af it-specialister fra universiteterne. Sådan lød rådet fra senior business manager Søren Damgaard fra IBM ved et såkaldt Executive Round Table for ledere i den nordjyske IKT-verden - erhvervsliv såvel som forsknings- og uddannelsesmiljøet inden for iInformations- og KommunikationsTeknologi. Foreningen IKTForum og netværket Nouhauz stod bag arrangementet. Og Søren Damgaards forslag blev taget positivt op fra nordjysk side. Formentlig vil der i løbet af kort tid være nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udstikke en strategi, der kan føre til nogle udvalgte fokusområder. Søren Damgaard påpegede i en lang analyse af it-sektoren, at en meget stor del af de job, vi i dag har herhjemme vil været lagt ud til lavtlønslande i Østeuropa eller Fjernøsten i løbet af ganske få år. Han mener, at dagene er talte for faggrupper som datamatikere og multimediedesignere, og de har kun en vej:videreuddannelse. Selv højere op i systemet kan det blive svært at klare sig for ingeniører og dataloger, som har deres hovedfelt inden for udvikling af standardløsninger. - Den type arbejde vil langt billigere kunne løses af kolleger andre steder i verden. Og derfor er det tvingende nødvendigt, at man forsøger at finde nogle specialområder, hvor man kan opdyrke en viden og kompetence, som vil være efterspurgt fem-ti år fremme i tiden. - Lykkes det, vil man til gengæld kunne opleve, at virksomhederne kommer af sig selv. De går efter den kompetence, der kan levere de rette løsninger, uanset hvor i verden, de skal finde den, fastslog Søren Dam-gaard. Han understregede samtidig, at Nordjylland står i en god position til at gennemføre en sådan proces, fordi der i forvejen er et godt netværk mellem erhvervsliv og universitetsmiljø. Og ingen andre steder her i landet har man en tilsvarende situation.