Aalborg

ITS-projekter

ITS er forkortelsen for Intelligente Transportsystemer. Regeringen vil frem mod 2014 afsætte en pulje på 600 millioner kroner til indsatsen for at forbedre trafikafviklingen gennem ITS. Regeringens plan er at gennemføre to projekter. Det ene drejer sig om trafikken på Helsingørmotorvejen, mens det andet er rettet mod Limfjordskrydsningen ved Aalborg. Det er endnu ikke afklaret, hvor stor en del af puljen på de 600 millioner kroner, der kan gå til Nordjylland. Det nordjyske projekt skal gennemføres sammen med Aalborg Universitet.