iværksætter-kursus

Staten betaler Erhvervs- og turistcenter Nibe 303 kroner i timen for de første lektioner. Staten støtter via Nordjysk Iværksætternetværk efterfølgende lektioner hos eksempelvis advokater eller revisorer støtter iværksættere med på 550 kroner i timen. Succes-raten hos ETC Nibe - målt efter hvor mange, der åbner selvstændig virksomhed - er på næsten 50 procent. Der foreligger endnu ikke nogen samlet opgørelse lokalt over, hvor mange iværksættere, der rent faktisk overlever på markedet. Støtten til Erhvervs- og Turistcenter Nibes undervisning af iværksættere tilfalder centret som indtægtsdækket virksomhed.