Lokalpolitik

Iværksættere i kø på erhvervskontor

Syv af 12 deltagere på iværksætterkursus beder om støtte

FJERRITSLEV:Lysten til at blive selvstænding er stor. På det seneste kursus i Fjerritslev for kommende virksomhedsledere var der 12 deltagere. De syv har allerede bedt om støtte fra erhvervschef Søren Westergaard med henblik på etablering. - Der er ingen garanti for, at samtlige syv etablerer sig med egen virksomhed. Men tendensen er stigende. Jeg oplever, at flere i dag end tidligere har lyst til at blive sin egen herre, fortæller Søren Westergaard. - Jeg har en stor tro på disse personer. Det var et godt hold, der nu har fået ekstra ballast i forhold til det at skulle være selstændig. Kurset er bredt dækkende med mange eksperter som lærere. Emnerne kommer godt omkring og giver deltagerne ikke bare konkret viden, men også et godt netværk at trække på. Iværksætterkurset er arrangeret af Midtfjord Udviklingsråd i samarbejde med Region Aalborg-samarbejdet. - Kurset var åbent for deltagere uanset bopæl. Og flere med adresse i Fjerritslev kommune har været på tilsvarende kurser i nabokommunerne. Søren Westergaard venter, det bliver muligt at gennemføre et tilsvarende kursus allerede i det kommende forår. - Jeg arbejder med muligheden, men bevillingen til kurset er endnu ikke på plads. Region Aalborg-samarbejdet gennemfører opfølgningskurser for iværksættere, der maksimalt har været selvstændige i seks måneder. Disse kurser holdes alle i Aalborg.