Socialforhold

Iværksættere skal rådgives

Amtspolitikere drøfter kortere sagsbehandling

NORDJYLLAND:Rådgivningen af iværksættere bør genoplives, mener Venstres amtsrådsgruppe. Partiet kommer med forslaget i forbindelse med budgetlægningen for næste år. Det sker sammen med en række andre forslag, der vil være til gavn for erhvervslivet. I forbindelse med, at statsstøtten forsvandt, blev rådgivningen i Nordjylland helt indstillet, men Venstre mener nu, at den form for rådgivning er så vigtigt, at den skal genoptages uden støtten fra staten. - Rådgivningen var en stor succes. Efter min mening skal der kæles for iværsksættere, og erfaringen er, at etablering af ny virksomheder giver flere arbejdspladser end udvidelse af bestående firmaer, siger venstre-amtsrådsmedlemmet Jørgen Østergaard. Også andre grupper i amtsrådet kommer med tiltag til gavn for erhvervslivet. - Vi mener, at etableringen af projektet Smag på Nordjylland samt oprettelse af et udviklingscenter for turisme er vigtige samtidig med, at vi gerne vil støtte forskning i et samarbejde med små og mellemstore virksomheder, siger den socialdemokratiske gruppeformand Ulla Astman Nielsen. Blandt Venstres krav er også kortere ekspeditionstid bl.a. med VVM-undersøgelser, men det skal efter partiets mening også gå hurtigere, hvis kommuner ønsker at udvikle ny erhvervsområder eller sommerhusområder. Jørgen Østergaard erkender, at hurtigere sagsbehandling hos amtet vil koste personaleressourcer: - Det kræver personale, men samtidig skal vi i Nordjylland have noget at leve af, og derfor mener vi, at det er vigtigt at tilgode ser især erhvervslivet med kortere sagsbehandlingstider. Hvis en virksomhed har valget mellem at etablere sig i Hjørring eller Kolding, så vælger den det sted, hvor der er mindst besvær. Og jeg mener ikke, at hurtigere sagsbehandling betyder, at vi behøver at slække på de krav, der skal opfyldes. For Jørgen Østergaard er det vigtigt, at de kortere ekspeditionstider også slår igennem, når f.eks. private skal have tilladelse at lave opholdssteder for handicappede. SF's gruppeformand Karl Bornhøft siger, at han ikke konkret vil tage stilling til forslage fra Venstre: - Det må vi vurdere i forhandlingerne, siger han. De politiske grupper i amtsrådet fortsætter i næste uge deres drøftelser.