Aalborg

Iværksættere udvider ledelse

} Det går stille og roligt og godt for det nye Vækstcenter Støvring, der helt på egen hånd har dannet sig af en række iværksættere samt nogle erfarne erhvervsfolk i Navision-bygningen på Hobrovej. Så godt at man nu udvider ledelsesgruppen for at få en bredere kontakt med egnens pengeinstitutter og det inspirerende miljø på Aalborg Universitet. Forelø’big har Anders Vestergaard indvilget i at gå med på vegne af Netværksgruppen på AAU mens pengeinstitutterne i kommunen foreløbig har vist en positiv interesse for at være med. Tilflyttere kan få ”foreningsdag” } Tiden er måske ved at løbe fra den rundtur, som kommunen i de sidste år har budt sine tilflyttere på. Tilslutningen har i hvert fald været svingende på det sidste. Derfor foreslår Støvring Handelsstand nu at lave en foreningsdag i stedet, hvor lokale foreninger og organisationer kan involveres. Erhvervs- og Udviklingsrådet er tæt på at støtte ideen, men ønsker at se mere præcise planer først. LYNGHØJ Kor og orkester afslutter sæson } Der er fri entré, når Sørup Sangkor mandag aften holder afslutning på sæsonen på Lynghøj Efterskole. Sangerne akkompagneres af Støvring Harmonikaorkester.