Biblioteker

J.P. Jacobsen Selskabet på Det kgl. Bibliotek

Der var mulighed for at se nogle af J.P. Jacobsens håndskrevne tekster THISTED: J.P. Jacobsen Selskabet og Thisted Museum afviklede i den forløbne weekend en studietur til Det kongelige Bibliotek i København. Med forskningsbibliotekar Bruno Svindborg fra bibliotekets Håndskriftafdeling som en kompetent og engageret guide var der mulighed for at se nogle af J.P. Jacobsens håndskrevne tekster i forskellige udgaver, bl.a. til novellen ¿Mogens¿ med den berømte indledning: ¿Sommer var det; midt på dagen; i et hjørne af hegnet¿. J.P. Jacobsen er kendt for at have været uhyre omhyggelig i sit arbejde med det sproglige udtryk. Under studiet af ¿Fru Marie Grubbe¿ havde deltagerne lejlighed til at drage sammenligning mellem det næsten færdige manuskript og det endelige. Først skrev digteren for eksempel i det indledende afsnit ¿En gang imellem standsede hun, løftede hovedet og rystede håret¿. I den sidste version blev ordene ¿løftede hovedet¿ strøget. For nutidens litteraturinteresserede er det spændende at kunne følge forfatterens arbejde med at finde de rigtige ord i den vanskelige skriveproces. Bruno Svindborg havde fundet mange forskellige tekster frem fra bibliotekets skatkamre, bl.a. nogle af digterens første skriftlige arbejder fra 12 års alderen, og der var også mulighed for at se nogle af J.P. Jacobsens tegninger. Besøget, der varede et par timer, dannede afslutningen på en J.P. Jacobsen studiekreds, som er gennemført på Thisted Museum i tre vintre med lektor Else Bisgaard som studiekredsleder. Hun takkede Bruno Svindborg for det interessante indblik i, hvad Håndskriftafdelingen rummer om J.P. Jacobsen og mange andre betydningsfulde personer. Efter besøget på Det kongelige Bibliotek var der vandretur i J.P. Jacobsens København under ledelse af Lise-Lotte Frederiksen fra ¿Peter og Ping¿, der har specialiseret sig i rundvisninger. Studieturen sluttede på Københavns Bymuseum, hvor der for tiden er en udstilling med temaet ¿Frihed, lighed, broderskab¿ Udstillingen viser sider af København på den tid, da industrialiseringen slog igennem, og et nyt ¿borgerskab¿ så dagens lys. J.P. Jacobsen boede i lange perioder i København på den tid. En del af hans litteratur afspejler det søgende menneske i denne brydningstid. @Byli.9.special.bund:Af Jørgen Miltersen thisted@nordjyske.dk