EMNER

JA - der skal bygges et helt nyt rådhus

Svend Hørsman, Skørping: Der er ingen tvivl om, at det vil give en noget bedre effektivitet med en samlet forvaltning. Den skal ligge i Støvring eller Rebild Bakker. Niels-Henrik Gylstorff, Terndrup: Brug bibliotekerne, så får de også ny betydning i lokalsamfundet. Per Alstrup, Skørping: Selvfølgelig skal der et nyt rådhus til. Som administrationen er nu, er der stor spildtid med transport de gamle rådhuse imellem.Placeringen ideel i Rebild. Peder Christensen, Suldrup: Vi skal have et nyt fælles rådhus for at bruge ressourcerne bedre. Borgerservice skal fortsætte i Nørager, Terndrup og Støvring. Henning Olsen, Skørping: Det skal ligge i Rebild. Niels Nørgaard Nielsen, Øster Hornum: Et nyt sådant rådhus bør ligge så tæt på det geografiske centrum, og her er Rebild by ikke nem at komme udenom. Niels Moes, Skørping: Rådhuset skal ligge, hvor væksten er størst - i Støvringområdet. Lisbeth Tved Linde, Suldrup: Selvfølgelig skal Rebild have et samlet rådhus., men skal ikke nødvendigvis ligge i Støvring. Klaus Anker Hansen, Støvring: Idealplaceringen er for enden af Jernbanegade i Støvring. Karsten Hansen, Hovheden: Det er nok en god ide og i hvertfald forventeligt at man nu hvor valget er ovre godt tør sige centralisering. Marianne Jørgensen, Rørbæk: Der kan spares en del på transport. Det bør ligge i Støvring. John Ochsendorf, Bælum: Man kan nok spare en del penge, som så kan blive brugt på vore børn og ældre. John E. Sørensen, Aarestrup: Det måtte jo komme. Det vil i alle henseender være anderledes rationelt at have hele administrationen samlet på et sted. Jim Gøhler, Ravnkilde: Det er en god ide med et nyt centralt rådhus, hvis man tilgodeser folk uden bil. Jens Søndergaard, Rebild: Det skal ligge på marken øst for Rebild Vagn Gaarde, Skørping: Ja, det er en god idé, for der bliver brugt megen spildtid til transport mellem de tre nuværende rådhuse. Henning Ditlev Pedersen, Ø. Hornum: Nødvendigt for at få den bedste og mest effektive administration, og dermed også den bedste service. Helle Hansen, Sønderup: Jeg mener, der på sigt kan spares en del penge ved at bygge et rådhus centralt i kommunen. Det kunne være en mindre landsby. De kommunale ansatte skal jo alligevel køre for at komme på arbejde og grundpriserne er meget lavere i landsbyerne. Hans Chr. Andersen, Ø.Hornum: Et nyt rådhus er hårdt tiltrængt, da de forskellige afdelinger snart er spredt ud over hele Rebild Kommune.