Lokalpolitik

Ja eller nej til EU-traktaten?

NORDJYSKE har spurgt otte SF'ere, der alle er valgt til et hverv i partiet i Nordjylland, hvad de vil stemme, når alle partiets medlemmer senere i år skal afgøre, om SF skal sige ja eller nej til den ny EU-traktat. Lene Garsdal, folketingsmedlem, Nibe: - Jeg har endnu ikke taget endelig stilling. Der er rigtig mange gode ting i den ny traktat - eksempelvis, at menneskerettighederne skrives ind. Og grundlæggende er jeg positiv over for EU, som er et system, vi kan bruge til at få en række vigtige ting igennem. Men i forhold til traktaten må vi have svar på en række spørgsmål om blandt andet den fælleseuropæiske hær, før jeg tager endelig stilling. Jørn E. Christiansen, byrådsmedlem, Hjørring: - Jeg har ikke læst traktaten, så jeg har ikke taget stilling. Men vi kommer jo ikke udenom, at vi er i EU og bør blive der. Villy Dyhr, folketingskandidat, København: - Forhandlinger i de kommende måneder skal vise, hvad det helt præcist bliver, vi skal forholde os til. Men uanset udfaldet stemmer jeg nok ja. Traktaten betyder et mere demokratisk EU, og det finder jeg væsentligt. Thomas Krog, amtsrådsmedlem og folketingskandidat, Brønderslev: - Jeg stemmer nej. Det er der to grunde til: Traktaten vil gradvis betyde en militær oprustning. Og på det økonomiske felt bliver medlemslandenes hovedmål lav inflation. Ingen af disse to felter burde traktaten udstikke bindende mål for, og samtidig er jeg dybt uenig i de mål, der rent faktisk anføres. Mogens Ove Madsen, byrådsmedlem, Nibe: - Jeg stemmer nej. Det er rigtigt, at det på plussiden tæller, at menneskerettighederne indskrives, men den konvention har vi jo tiltrådt i forvejen. Helt overordnet er traktaten båret af den samme nyliberale tendens, som lå i Maastricht-traktaten. Pernille Vigsø Nielsen, byrådsmedlem, Løgstør: - Jeg er stærkt i tvivl. I dag hælder jeg mest til et ja, fordi jeg føler, at vi er nødt til at have et stærkt Europa som modvægt til USA. Men på minussiden tæller, at traktaten griber ind på rigtigt mange områder. Karl Bornhøft, amtsrådsmedlem, Hjørring: - Først når vi kender resultatet af forhandlingerne på Christiansborg, ved vi helt præcist, hvad det er, vi skal sige ja eller nej til. I dag hælder jeg mest mod et ja. Efter min mening vejer mulighederne i EU tungere end problemerne, og jeg mener ikke, det vil være i Danmarks interesse at bringe os i en situation, hvor vi er sat uden for indflydelse på miljø og andre centrale spørgsmål i fremtidens Europa. Henrik Thomsen, rådmand, Aalborg: - Som udgangspunkt er jeg positiv over for EU, men jeg kender for lidt til traktaten endnu til, at jeg kan sige, hvad jeg vil stemme i urafstemningen.