Lokalpolitik

Ja eller nej til kystsikring

DEBAT

Der har på det seneste været artikler/læserbrev angående kystsikring ved Lønstrup. Nogle artikler har været informative, andre har haft en negativ karakter. Den informative del er fra dem, der siger ”Ja” til kystsikring, og har handlet om processen omkring ansøgningen, kystsikringens formål, som er at bevare kulturværdierne, den natur der er tilbage af klinten og naturligvis bevarelse af sommerhusene, der ligger på klinten. Der har også været artikler med info om økonomien, som er indhentet af en anerkendt entreprenør med god kendskab til kystsikring. Artiklerne er fremført af Initiativgruppens talsmand, som repræsenterer 70 procent af dem, der skal betale ifølge fordelingsnøglen. Den negative del er fra dem, der siger ”Nej” til kystsikring, og har handlet om økonomi samt personlige angreb på initiativgruppens talsmand og på politikerne i Hjørring kommune. De underkender budgettet ved en forespørgsel til en entreprenør de kender. Det virker useriøst. I en af artiklerne udtales: ”Os der bor i fjerde, femte og sjette række får ingen værdistigning” og ”Nu får vi jo aldrig havudsigt” Disse udtalelser taler for sig selv. For nej-sigerne handler det om økonomi og egen vinding, hvilket er grotesk, når de tilmed drager Danmarks Naturfredningsforening DN ind i argumenterne. Beslutningen på Strandfogedgårds generalforsamling var, at bestyrelsen ikke skal beskæftige sig med kystsikring. Især to sommerhusejere, har udtalt sig negativt omkring kystsikringen. De er medejere af de samme sommerhuse som medlemmer af bestyrelsen, og det ene bestyrelsesmedlem er tilmed aktiv i DN. Hmm en tanke opstår! Endnu mere uforstående er, at det udtales, at Hjørrings politikere bliver dikteret til, hvad de skal mene. ”Vrøvl” politikerne kan helt sikkert tænke selv, og afstemningen i Plan- og Miljøudvalget var 6-1, som er et klart resultat. Jeg siger ”Ja” til kystsikring! Jeg mener, at vi bevarer naturen og værdierne bedst ved beskyttelse. Ikke ved at lade det hele falde i vandet.